Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3823
Počet zobrazení obsahu : 22187022
Svetový deň bez tabaku - 31. máj 2007 Tlačiť E-mail

31. máj  2007 - SVETOVÝ  DEŇ  BEZ  TABAKU

 

 

 

"PROSTREDIE  BEZ  TABAKOVÉHO DYMU"

 

        Vedecké dôkazy nenechávajú na pochybách, že 100%-né prostredie bez tabaku je jedinou cestou ako adekvátne ochrániť zdravie všetkých ľudí od zničujúcich efektov pasívneho fajčenia. Mnohé krajiny a stovky jurisdikcií spojili tieto závery a úspešne stanovili zákony, ktoré požadujú, aby všetky vnútorné pracovné priestory a verejné miesta boli nefajčiarske.

 

        V marci 2004 sa Írsko stalo prvou krajinou, ktorá  prijala zákaz fajčenia na pracoviskách a verejných miestach vrátane reštaurácií, barov a pubov. O tri mesiace neskôr vstúpil do platnosti nefajčiarsky zákon aj v Nórsku. Potom ich príklad nasledovali mnohé iné krajiny ako Nový Zéland, Taliansko, Uruguaj... .

 

        Vo viacerých častiach Kanady a USA  sa stanovili nefajčiarke oblasti provinčnou alebo štátnou legislatívou. Teraz 80 % Kanaďanov a 50 % Američanov žije v jurisdikcii, kde sú všetky verejné miesta a pracoviská nefajčiarske, vrátane reštaurácií a barov. Podobná situácia je od roku 2007 aj v Austrálii.

 

        Iné krajiny ako Španielsko, Guinea, Maurícius podnikajú významné kroky v zákaze fajčenia na pracoviskách, aby chránili zdravie všetkých pracovníkov. Nigéria a Uganda posiľňujú znenie ich terajšieho zákona o ochrane zdravia a usilujú sa informovať populáciu o nebezpečenstve vystavovania sa pasívnemu fajčeniu. Iné krajiny, ako napr. Anglicko, chcú rozšíriť legislatívu o uzákonenie zákazu fajčenia na pracoviskách i verejných priestranstvách v roku 2007. Hodnotiace správy prichádzajúce z Írska, Nórska, Nového Zélandu a iných miest ukazujú, že komplexné "nefajčiarke" zákony zlepšujú zdravie, redukujú konzumáciu tabakových výrobkov, sú populárne u fajčiarov i nefajčiarov a nemajú negatívny dopad na zdravotnícky sektor.

 

 

WHO FCTC - Rámcový dohovor o kontrole tabaku

 

 

        FCTC - celosvetová zdravotnícka dohoda - zmluva cielená na zníženie výskytu ochorení a úmrtí spôsobených konzumáciou tabakových výrobkov. Od júna 2003, kedy bola uvedená, to bola najrýchlejšie prijatá zmluva Spojenými národmi. Počas dvoch rokov ju prijalo viac ako 100 členov. Oficiálne vstúpila do platnosti vo februári 2005 a do konca roka 2006 presiahol počet jej 142 - členských spoločností, čo zahŕňa viac ako ¾ svetovej populácie.

 

        Dohovor sa zaoberá kontrolou cien tabakových výrobkov, zákazom reklám na tabakové výrobky, sponzorstvom a označovaním obalov tabakových výrobkov (že sú zdraviu škodlivé). Štúdie dokazujú, že krajiny ktoré uzákonili legislatívu o zákaze fajčenia na verejnosti, svedčia o znižujúcej sa spotrebe tabakových výrobkov, čiastočne sa znižuje aj počet fajčiarov. Okrem toho,  nie je pevne stanovený dôkaz, že tieto zákazy majú negatívny ekonomický dopad na podnikateľský sektor.

 

Fakty o pasívnom fajčení

Čo je to pasívne fajčenie?

Pasívne fajčenie zodpovedá vdychovaniu dymu, ktorý vzniká spaľovaním tabakových výrobkov. Tabakový priemysel ho tiež nazýva environmentálny tabakový dym - ETS (Environmental tobacco smoke). Keďže tabakový dym kontaminuje ovzdušie, obyčajne v uzavretých priestoroch, postihuje fajčiarov i nefajčiarov. Pretože dym inhalujú aj ľudia, ktorí aktívne nefajčia, nazýva sa to tiež pasívnym fajčením.

 

Pasívne fajčenie spôsobuje rakovinu

Niet pochýb o tom, že vdychovanie tabakového dymu je veľmi nebezpečné pre zdravie každého z nás. Tabakový dym obsahuje okolo 4000 známych chemikálií, viac než 50 z nich je pre človeka karcinogénnych. Pasívne fajčenie spôsobuje závažné kardiovaskulárne a respiračné ochorenia, ktoré vedú k úmrtiam.

 

Neexistuje žiadna bezpečná úroveň vystavovania sa pasívnemu fajčeniu - (žiadna koncentrácia dymu nie je bezpečná)

Žiadna ventilácia alebo filtrácia nemôže redukovať tabakový dym do koncentrácií, ktoré by neboli pre človeka nebezpečné. Iba 100% čisté prostredie bez tabakového dymu poskytuje efektívnu ochranu.

 

Takmer polovica detí sveta dýcha ovzdušie zamorené tabakovým dymom

Účinkom pasívneho fajčenia sú deti vystavované všade, kde sa fajčenie vyskytuje: hlavne v domácnostiach a na iných verejných priestranstvách. WHO zaznamenalo, že viac ako 700 mil. detí, čo je takmer polovica sveta, dýcha vzduch znečistený tabakovým dymom, prevažne doma. Zistenia z prieskumu Global Youth Tobacco Survey, založenou WHO a CDC ( United States Centres for Disease Control and Prevention) ukazujú, že študenti vo veku 13 - 15 rokov v 132 krajinách sveta v období rokov 1999 - 2005 sú:  

43,9% - študenti vystavovaní pasívnemu fajčeniu doma

55,8% - študenti vystavovaní pasívnemu fajčeniu na verejných priestranstvách

76,1% - študentov vyhlasuje podporu zákazom fajčenia na verejných miestach

 

Pasívne fajčenie prispieva ku globálnemu zaťaženiu chorobami

Úmrtia pracovníkov (zamestnancov):

Medzinárodná organizácia práce (International Labour Organization) zaznamenala, že 200 000 pracovníkov zomrie každý deň na následky vystavovania sa pasívnemu fajčeniu.

Úmrtia v Európe:  okolo 80 000 ľudí zomrelo v 25 štátoch    v roku 2002 následkom pasívneho fajčenia.

Úmrtia v USA: Americký úrad na ochranu prostredia (the United States Environmental Protection Agency) zaznamenal, že pasívne fajčenie je zodpovedné za 3000 prípadov rakoviny pľúc u nefajčiarov a asi okolo 1 mil. deťom sa vystupňovali príznaky astmy a jej priebeh.

 

Pasívne fajčenie predstavuje ekonomickú záťaž  

Náklady za pôsobenie pasívneho fajčenia  na jednotlivca zaťažujú úrady a spoločnosť ako celok. Zahŕňajú primárne a sekundárne zdravotnícke náklady a znižujú produktivitu. V podmienkach, kde sa fajčí na pracoviskách, sú väčšie náklady na renováciu - čistenie priestorov, väčšia pravdepodobnosť požiaru a treba počítať aj s vyššími životnými poistkami. Štúdie ukazujú, že v USA sa minie 5 biliónov USD na priame zdravotnícke náklady a tak isto i na nepriame náklady (práceneschopnosť).

Americký úrad na ochranu zamestnancov a verejného zdravia (The United States Occupational Safety and Health Administration) v USA sa zaviazal, že čistým prostredím sa zvýši produktivita o 3,5 % a americkým zamestnancom ušetrí 15 bil. USD.

Evidencia o negatívnych dopadoch pasívneho fajčenia sa zbierala viac než 40 rokov. Dnes sú vedecké štúdie založené na stovkách štúdií na dospelých i deťoch. Pasívne fajčenie spôsobuje závažné ochorenia ako sú srdcovo-cievne choroby, rakovina pľúc, astma a iné.........