Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22135876
Výsledky súťaže Prestaň a Vyhraj 2006 Tlačiť E-mail

QUIT and WIN 2006 

medzinárodná súťaž pre fajčiarov

 

Medzinárodný koordinátor súťaže:   Národný inštitút verejného zdravotníctva vo Fínsku

Svetová zdravotnícka organizácia  / WHO /

Národný koordinátor súťaže:            Úrad verejného zdravotníctva SR

 

Medzinárodná súťaž pre fajčiarov  Prestaň a vyhraj - Quit and Win je najrozšírenejšie podujatie na podporu nefajčenia metódou, ktoré sa osvedčilo v rôzych kultúrach vo svete.

 

Cieľom súťaže  Prestaň a vyhraj  je motivovať fajčiarov k zmene životného štýlu a podporiť tých, ktorí sa neúspešne pokúšajú prestať užívať tabakové výrobky.

 

Súťaž Prestaň a vyhraj organizuje od roku 1994 Národný úrad verejného zdravotníctva vo Fínsku v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Súťaž má dvojročnú periodicitu.

 

Pomocou súťaže Prestaň a vyhraj si na Slovensku v roku 2004 úplne odvyklo od fajčenia viac ako 30 % súťažiacich a rovnaký počet ľudí obmedzil počet denne vyfajčených cigariet. Vyplýva to z výsledkov dotazníkového prieskumu Úradu verejného zdravotníctva SR v roku 2005.

 

V roku 2006 sa  súťaž  Prestaň a vyhraj  na  Slovensku  realizovala už po siedmykrát.

Bola zameraná najmä na mladšie vekové skupiny. Organizátori súťaž propagovali v  43 vysokých školách a univerzitách a  v 6 študentských domovoch, ako aj  v masovokomunikačných prostriedkoch.

 

Počas trvania kampane, ako aj  počas súťaže,  poskytovali odborníci z Úradov verejného zdravotníctva telefonicky, mailom, poštou i osobne informácie súvisiace s problematikou odvykania od fajčenia.

 

Hlavným partnerom súťaže sa stala spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o., ktorá poskytla sumu vo výške 30 000.- Sk na zabezpečenie súťaže a okrem iného aj na zakúpenie vyhodnocovacích biochemických testov. Sumou 38.000 SK sa na realizácii súťaže podieľala   spoločnosť Pfizer  Luxembourg Sarl. Ďalšími partnermi súťaže boli Zdravotná poisťovňa Dôveraobchodný reťazec BILLA s.r.o., ktorí poskytli na svojich informačných letákoch  priestor pre uverejnenie prihlášky do súťaže. 

 

Ceny do súťaže venovali:

  • GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.  - nákup športových potrieb v hodnote 30 000.- Sk

  • Zdravotná poisťovňa Dôvera  - zdravotnú prehliadku v cene 10 000.- Sk

  • Kancelária WHO na Slovensku - rekondičný pobyt v hodnote 5 000.- Sk

Do súťaže Prestaň a vyhraj sa v tomto roku zapojilo  1055 súťažiacich, z toho 625 mužov (59%) a 430 žien (41%). Oproti predchádzajúcemu ročníku súťaže zostal pomer mužov a žien takmer identický (60:40).

Z hľadiska vekového zloženia, tak ako v predchádzajúcom období, je najpočetnejšou skupina v rozpätí 25 - 34 rokov. U mužov to predstavuje 35,1%, v porovnaní s r. 2004 to bolo  32%, a u žien sme zaznamenali nárast  - 30% oproti údaju z r. 2004 -  26%. Zaujímavosťou  je, že prestať fajčiť sa pokúsili aj fajčiari nad 75 rokov. U mužov to predstavuje 1% a u žien 1,4% z celkového počtu prihlásených.

 

Do doplnkovej súťaže zdravotníkov sa zapojilo 336 súťažiacich.

 

V počte denne vyfajčených cigariet dominovala v celkovom sumáre skupina 10-19 ks cigariet - 43% ( v r.2004 - 42%), z toho u mužov 38,2% (v r.2004 - 21,6%) a u žien 51% (r.2004 - 20,1%). V skupine od 20 do 29 ks cigariet je z celkového počtu 33% u mužov vyrovnaný pomer s predchádzajúcou skupinou, t. j. 38,2% (v r.2004 - 26%), ale u žien predstavuje 24,7% fajčiarok (v r.2004 - 9,9%). Z uvedeného vyplýva štatisticky evidentný nárast počtu fajčiarov v uvedených skupinách,  a to najmä u žien.

 

V počte pokusov prestať fajčiť je situácia nasledovná: Až do prihlásenia sa do súťaže sa nepokúsilo prestať fajčiť 11% zúčastnených (v r.2004 -11,9%), 1-2 pokusy sme zaevidovali u 36% (v r.2004 - 44%) a 3-viac krát sa pokúšalo prestať fajčiť 51% zúčastnených (r.2004 - 43%) a 2% neodpovedalo.

 

Najčastejšie uvádzanou dobou fajčenia je od 5 do 9 rokov, čo preukázalo zhodne 22% mužov aj žien. Ďalším zaujímavým údajom v tejto súvislosti je, že v rozpätí doby fajčenia 20 - 24 rokov fajčilo 12% mužov, ale až 16% žien. Je potešiteľné, že počas súťaže sa pokúsili prestať fajčiť aj ľudia, ktorí udávali dobu fajčenia nad 40 rokov, a to 1% mužov a 0,7% prihlásených žien.

            Väčšina fajčiarov uviedla, že fajčí len cigarety - 1049, 11 mužov kombinuje cigarety s cigarami.

 

Aktuálna zdravotnícka politika vo svete i na Slovensku sa orientuje, okrem iného, aj na podporu nefajčenia, čoho dôkazom je zákon NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a jeho novelizácia z r. 2005 a ratifikácia Rámcového dohovoru o kontrole tabaku. Svoj podiel majú aj daňové opatrenia prejavujúce sa vo zvýšení cien tabakových výrobkov a  je to aj dôsledok zvyšujúceho sa záujmu fajčiarov o svoje zdravie.

 

Výhercovia  súťaže  PRESTAŇ  A VYHRAJ 2006

 

V utorok, 30.5. 2006 sa za prítomnosti štátnej notárky uskutočnilo vyžrebovanie kandidátov na výhru. Po absolvovaní testov, ktoré potvrdili ich abstinenciu od tabakových výrobkov, sa definitívnymi víťazmi súťaže  stali:

   

1.cena  - Simona Ľubomírska z Martina  - nákup športových potrieb v hodnote 30 000.-Sk

( cenu do súťaže venovala firma GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.)

 

2. cena - Iveta Mojská zo Žiliny - zdravotná prehliadka v hodnote 10 000.-Sk

( cenu do súťaže venovala zdravotná poisťovňa Dôvera)

 

3. cenu - František Kirovský z Lučenca - rekondičný pobyt v hodnote 5 000.-Sk

( cenu do súťaže venovala kancelária WHO na Slovensku)

 

Slávnostné odovzdávanie cien, za účasti médií, sa uskutoční v piatok, 16.6.2006  o 10,00 hod. v Primaciálnom paláci v Bratislave.