ÚVZ SR: Čo sú osýpky a ako sa pred nimi môžeme chrániť ? Tlačiť E-mail
Piatok, 15. december 2017 14:43

osypky2Čo sú osýpky?

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému.


Ako sa šíria?

Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíri vzduchom kontaminovaným výlučkami horných dýchacích ciest chorého človeka najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva.


Kedy sa objavia u infikovaného človeka?

Inkubačný čas je približne 10 dní. Je to čas, ktorý uplynie od nakazenia sa po objavenie sa prvých príznakov ochorenia.


Aké sú príznaky osýpok?

Ochorenie sa začína nádchou, kašľom, zápalom spojiviek a svetloplachosťou. Telesná teplota sa zvyšuje, na sliznici líc vznikajú žltobiele škvrnky s červeným okrajom. Na vrchole teploty sa objavuje splývavá vyrážka, najprv za ušami, potom na tvári, trupe a končatinách. Do štyroch dní sa rozšíri na celé telo. Obávanými komplikáciami osýpok sú zápal pľúc a poškodenie centrálneho nervového systému. Postihnuté sú najmä deti do 5 rokov veku.


Aký je  prameň pôvodcu nákazy osýpkami?

Prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek v počiatočnom štádiu ochorenia (ešte pred objavením sa vyrážky).


Aká je prevencia pred ochorením na osýpky okrem očkovania? A čo môžeme urobiť, aby sme znížili možné riziko nákazy osýpkami?

Najúčinnejšou prevenciou je očkovanie. Preventívne opatrenia sú pri infekciách dýchacích ciest všeobecné hygienické opatrenia (čistota osobná i prostredia, vetranie, vyhýbanie sa chorým osobám s respiračným ochorením a podobne).


Aby sme znížili riziko nákazy osýpkami, je potrebná rýchla detekcia a okamžité hlásenie ochorenia vrátane hlásenia do medzinárodných sietí, hospitalizácia na infekčnom oddelení, odber biologického materiálu na dôkaz infekcie. Očkovanie vnímavých osôb v ohnisku nákazy, kde sa vakcína podáva od 6 mesiacov veku. Mladším deťom sa aplikuje normálny ľudský gamaglobulín. Zvýšený zdravotný dozor v kolektívnych zariadeniach po dobu 21 dní od vyradenia chorého.


Ako a kedy sa očkuje proti osýpkam?

Pravidelné povinné očkovanie detí sa vykonáva podľa aktuálneho očkovacieho kalendára na rok 2017. V súčasnosti sa na  Slovensku  používa  trivalentná očkovacia látka proti osýpkam, rubeole a mumpsu. Prvá dávka očkovacej látky sa podáva v 15. až 18. mesiaci veku dieťaťa, druhá dávka v 11. roku života.


Je očkovanie proti osýpkam naozaj účinné?

Očkovanie MMR vakcínou je v prevencii osýpok vysoko účinné. Dve dávky MMR vakcíny zabezpečia približne 97% účinnosť, jedna vakcína približne 93% účinnosť v prevencii osýpok.


Kde nájdu rodičia a pediatri očkovací kalendár?

Na webovej stránke www.uvzsr.sk je zverejnený prehľadný farebný očkovací kalendár ako pomôcka pre pediatrov aj laickú verejnosť.


Môže sa nakaziť aj dospelý človek, ak bol v detstve očkovaný alebo človek, ktorý v detstve prekonal osýpky?

Imunita po prekonaní osýpok je celoživotná.


Kde zistia rodičia viac informácií o očkovaní proti osýpkam (mumpsu a rubeole- MMR)?

Na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR (celkovo 36) sú zriadené Poradne očkovania, kde odborníci z oblasti epidemiológie poskytujú rodičom bezplatné konzultácie v súvislosti s očkovaním. O význame povinného očkovania ako aj riziku, ktoré hrozí dieťaťu v prípade, že nebude očkované,  informuje rodičov tiež  očkujúci lekár.odbor epidemiológie, Úrad verejného zdravotníctva SR