Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe a vo svete k 4. 12. 2017 Tlačiť E-mail
Pondelok, 04. december 2017 15:11

Epidémie osýpok v členských štátoch EÚ/EEA pokračujú. Riziko šírenia a trvalého prenosu osýpok existuje v oblastiach s vnímavou populáciou (nezaočkovanou populáciou, nedostatočne očkovanou populáciou, či populáciou, ktorá neprekonala osýpky).

V roku 2016 a 2017 spôsobili osýpky v krajinách EÚ spolu 46 úmrtí. V roku 2016 išlo o 12 úmrtí v Rumunsku a o jedno úmrtie vo Veľkej Británii. V roku 2017 bolo hlásených 33 úmrtí, z toho 23 v Rumunsku, štyri v Taliansku, po jednom úmrtí v Bulharsku, Nemecku, Portugalsku, Francúzsku, Grécku a v Španielsku. 

V Taliansku a v Rumunsku, ktoré boli epidémiou osýpok najviac postihnuté, sa v súčasnosti pozoruje klesajúci trend vo výskyte osýpok. V Grécku boli hlásené značné počty prípadov osýpok a to predovšetkým v južnej časti krajiny.

Z krajín EÚ/EEA hlásili v roku 2017 prípady osýpok všetky krajiny okrem Lotyšska, Lichtenštajnska a Malty.

Jediným efektívnym preventívnym opatrením proti osýpkam je očkovanie. Každá osoba cestujúca do postihnutej krajiny, ktorá nie je riadne očkovaná dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie.

 

Výskyt osýpok v roku 2017 v krajinách EÚ/EAA (k 4. 12. 2017)

tab1


Vysvetlivky:

* importovaný prípad


Výskyt osýpok v roku 2017 v európskych krajinách mimo EÚ (k 4. 12. 2017)
 

tab2

Výskyt osýpok v roku 2017 vo svete (k 4. 12. 2017)

tab3


Zdroj:

ECDC: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-

report-11-nov-2017.pdf,

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Monthly%20Measles%20and%20Rubella%20

monitoring%20report%20November%202017.pdf

 

http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/bollettino/Measles_WeeklyReport_N34.pdf   

 

http://cnscbt.ro/index.php/informari-saptamanale/rujeola-1/801-situatia-rujeolei-in-romania-la-data-de-24-11-2017/file