Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21702262
ÚVZ SR: Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 28. november 2017 11:09

„Žltačka“ typu A a jej príznaky

Vírusová hepatitída (zápal pečene) A  je infekčné ochorenie, ktoré sa prejavuje únavou, slabosťou, nechutenstvom, nevoľnosťou, zvýšenou teplotou, zvracaním, hnačkou,  bolesťami brucha, tmavým močom a svetlou stolicou. Postupne dochádza k ožltnutiu kože a očí (ale ochorenie môže prebehnúť aj bez týchto príznakov). Na vírus hepatitídy A môžete natrafiť kdekoľvek. V autobuse, na kľučkách dverí, na rukovätiach nákupných košíkov, toalete alebo pri podávaní si rúk. Ochorenie má väčšinou ľahký priebeh, končí úplným uzdravením a neprechádza do chronicity. Chorí sú obyčajne izolovaní v nemocnici na infekčnom oddelení. Prenos nákazy je fekálno-orálny, kontaminovanou vodou a potravinami a aj priamym kontaktom s infikovanou osobou. Inkubačná doba je 15 – 50 dní. Osoba infikovaná vírusom hepatitídy A je infekčná už v druhej polovici inkubačného času, keď sa u nej ešte neprejavili príznaky ochorenia.


Hlavný hygienik SR Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.: “Závažnosť ochorenia na vírusovú hepatitídu A spočíva v ľahkom šírení a prechodom do epidémií. Preto je v čase jej zvýšeného výskytu dôležité upriamiť pozornosť na efektívnu ochranu. Najúčinnejším opatrením je aktívna imunizácia - očkovanie proti vírusovej hepatitíde A. Najdôležitejším preventívnym opatrením je dodržiavanie zásad osobnej hygieny, najmä umývanie rúk.“


Chorých pribúda, treba sa chrániť

K 22. novembru 2017 bolo do Epidemiologického informačného systému EPIS hlásených 601 ochorení na vírusovú hepatitídu A, čo je chorobnosť 11,08/100 000 obyvateľov. Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, kde dosiahla úroveň 34,11/100 000, hlásených bolo 216 ochorení. Najnižšia chorobnosť je v Žilinskom kraji, hlásených bolo sedem ochorení, čo predstavuje chorobnosť  1,01/100 000.


Pozor na najmenších i rizikové skupiny ľudí

V Slovenskej republike je v roku 2017 zaznamenaná najvyššia vekovo špecifická chorobnosť u detí, a to vo vekovej skupine 5 – 9 ročných detí.  Vedúca odboru hygieny detí a mládeže ÚVZ SR doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., rodičom preto radí: „Dôležité je budovať pravidelný návyk umývania rúk už od útleho detstva, keďže tí najmenší sú z dôvodu vyvíjajúcej sa imunity a užšieho sociálneho kontaktu s inými deťmi a kolektívom, náchylnejší na ochorenia.“

Epidémie sú hlásené aj u osôb žijúcich v prostredí s nízkym hygienickým štandardom.

V Bratislavskom kraji sú hlásené prevažne sporadické ochorenia a ochorenia v rámci rodín.


V  európskych krajinách už viac ako rok prebieha epidémia vírusovej hepatitídy A. Od júna 2016 do septembra 2017 bolo hlásených viac ako 2 800 prípadov ochorení, ktoré prebiehali v epidémiách. Veľká časť prípadov sa vyskytla u mužov majúcich sex s mužmi.

Od januára do augusta 2017 bolo v 19 krajinách Európskej únie hlásených 11 212 prípadov, čo predstavuje štvornásobný nárast v porovnaní s priemerným počtom 2 594 prípadov ročne za rovnaké obdobie v rokoch 2012 až 2015.

Ďalšou rizikovou skupinou sú injekční užívatelia drog a zdieľanie injekčných ihiel a striekačiek je spájané s epidémiami u injekčných užívateľov drog. 


V súlade s platnou slovenskou legislatívou sa proti vírusovej hepatitíde A  povinne očkujú osoby v priamom kontakte s chorým, osoby profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu nákazy (napr. zamestnanci zberu odpadových surovín, vojaci, policajti, hasiči, laboratórni pracovníci).

Očkovanie sa odporúča osobám s chronickým ochorením pečene a deťom vo veku 2 rokov žijúcim v prostredí s nízkym sociálno – hygienickým štandardom a cestovateľom.

Očkovanie proti vírusovej hepatitíde A sa odporúča aj mužom majúcich sex s mužmi a injekčným užívateľom drog.


„Choroba špinavých rúk“

Aké je odporúčanie epidemiológov ÚVZ SR, koľkokrát denne umyť ruky? Odpoveď: často. Správne hygienické návyky sú v prevencii proti žltačke, ale aj iným chorobám, veľmi dôležité. Ak zanedbávate umývanie rúk, hrozia nepríjemné zdravotné problémy, ktoré sa môžu liečiť až niekoľko týždňov.  Kedy umývať ruky:

 • po každom návrate domov (do práce...) z vonkajšieho prostredia,

 • pred a po návšteve nemocnice, lekára,

 • po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy,

 • pred, počas a po príprave jedla, 

 • pred každou konzumáciou jedla,

 • po každom použití toalety,

 • pred manipuláciou s bábätkom, po výmene znečistenej plienky,

 • po manipulácii so zvieratami a ich krmivom,

 • po manipulácii s odpadom a odpadkovým košom,

 • ak ste chorý vy alebo niektorý člen vašej domácnosti,

 • pri akomkoľvek pocite nečistých rúk.


Úrad verejného zdravotníctva SR prináša občanom slovenskú verziu animovaného edukačného videa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ktoré poukazuje na dôležitosť umývania rúk.


Video nájdete na webovej stránke www.uvzsr.sk a budeme radi ak ho budete zdieľať Vy aj Vaši najbližší.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.

Hlavný hygienik Slovenskej republiky