Očkovací preukaz dieťaťa Tlačiť E-mail

ockovaci_preukazÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s Eduinfo pripravili Očkovací preukaz dieťaťa s cieľom poskytnúť v prehľadnej a jednoduchej forme priestor pre záznamy o očkovaní dieťaťa.


Očkovací preukaz dieťaťa spoločne s Očkovacím kalendárom

http://www.uvzsr.sk/kalendar2017/index.html,

ktorý Úrad verejného zdravotníctva SR každoročne vydáva v tlačovej i elektronickej podobe, poskytujú rodičom ako i pediatrom spoľahlivý zdroj informácií o realizovaných alebo plánovaných očkovaniach. Súčasťou preukazu sú aj užitočné informácie, ako pripraviť dieťa na očkovanie.


Očkovací preukaz dieťaťa je v súčasnosti distribuovaný do ambulancií lekárov pre deti a dorast v Slovenskej republike.Odbor epidemiológie a Referát komunikačný ÚVZ SR