Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3811
Počet zobrazení obsahu : 22106343
RÚVZ Banská Bystrica: Špecializované pracovisko pre diagnostiku Clostridium botulinum v potravinách a klinickom materiáli Tlačiť E-mail
Streda, 15. november 2017 12:31

labakDňom 15.11.2017 dochádza k zmene organizačnej štruktúry RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici zriadením Špecializovaného pracoviska pre diagnostiku Clostridium botulinum v potravinách a klinickom materiáli.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici požiadal o zriadenie Špecializovaného pracoviska pre diagnostiku Clostridium botulinum v potravinách a v klinickom materiáli v súlade s § 11 písm. a) – t) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Špecializované pracovisko bude slúžiť pre potreby verejného zdravotníctva ako aj klinickej medicíny. Pracovníci RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici sa problematikou Clostridium botulinum zaoberajú od 13.08.2015 a výsledky a ich interpretácia sú akceptované aj medzinárodne.


Pracoviská RÚVZ BB boli nezávisle, nestranne a odborne posúdené akreditačnou komisiou Slovenskej národnej akreditačnej služby pri plnení akreditačných kritérií a oficiálne bola uznaná spôsobilosť akreditovaného subjektu RÚVZ BB vykonávať dôveryhodne molekulárno-biologickú skúšku v zmysle STN P CEN ISO/TS 17919 na stanovenie DNA Clostridium botulinum typ A,B,E,F dňa 31.10.2016 vydaním Osvedčenia o akreditácii č. S-156. Platnosť akreditácie je do 20.5.2020.prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu