Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3337
Počet zobrazení obsahu : 19216836
Informácia o epidémii moru na Madagaskare a o výskyte moru na Seychelách k 20. 10. 2017 Tlačiť E-mail

Čo je mor?

Mor je ochorenie prenosné zo zvieraťa na človeka. Pôvodcom ochorenia je baktéria Yersinia pestis, ktorá je schopná prežívať v mŕtvolách ľudí a zvierat týždne až mesiace. Je citlivá na slnečné žiarenie a bežné dezinfekčné prostriedky. Zdrojom nákazy sú infikované hlodavce (potkany) a pri pľúcnej forme ochorenia aj chorý človek. Ochorenie sa najčastejšie prenáša blchami, ktoré nasajú krv infikovaného hlodavca a pri cicaní krvi človeka vyvrhnú obsah žalúdka do ranky v koži človeka. Ochorenie sa môže preniesť aj priamo, napr. pri manipulácii s chorým alebo uhynutým infikovaným zvieraťom.


Existujú tri formy morového ochorenia. Bubonická, pľúcna a črevná forma.

Pri bubonickej forme sa ochorenie začína náhle vysokými teplotami, schvátenosťou a zdurením lymfatických uzlín (bubóny) v oblasti pazúch a slabín. Uzliny po čase zhnisajú a vytvárajú vredy. V ľahších prípadoch sa vredy zhoja, v ťažších prípadoch sa vyvinie septikémia (otrava krvi) alebo zápal pľúc, smrtnosť týchto prípadov je vysoká. 

Pri pľúcnej forme ochorenie tiež začína náhle ako zápal pľúc s vykašliavaním krvavého hlienu. Smrtnosť je až 80 %.

Črevná forma má náhly začiatok, prejaví sa vysokými teplotami, schvátenosťou a hnačkami.


Situácia na Madagaskare

Od 23. augusta 2017 na Madagaskare prebieha epidémia moru. Ide o najväčšiu epidémiu moru v krajine za posledných desať rokov. K 19. 10. 2017 sa zaznamenalo celkovo 911 prípadov ochorenia, z toho bolo 95 úmrtí (smrtnosť 10,4 %). V krajine je postihnutých 18 z 22 krajov. Najviac postihnutou oblasťou je okres Antananarivo Renivohitra. Bolo izolovaných 11 kmeňov Yersina pestis, ktoré sú citlivé na antibiotiká.


V 612 prípadoch išlo o pľúcny mor (67,2%), v 175 prípadoch o bubonický (uzlinový) mor (19,2 %) a v 124 prípadoch o bližšie nešpecifikovaný typ morového ochorenia (13,6 %). Na mor ochorelo najmenej 15 zdravotníckych pracovníkov.


Výskyt moru na madagaskarskej náhornej plošine je endemický. Objavuje sa každoročne od septembra do apríla. Na rozdiel od zvyčajného endemického výskytu sa tohoročná sezóna moru začala oveľa skôr a postihla veľké mestské oblasti vrátane hlavného mesta Antananarivo a prístavu Toamasina. 


Riziko pre cestovateľov na Madagaskar

Riziko pre cestovateľov a riziko importu ochorenia do Európskej únie sa považuje za nízke. Vzhľadom k súčasným informáciám Svetová zdravotnícka organizácia nenavrhuje žiadne obmedzenie cestovania alebo obchodovania s Madagaskarom.


Výskyt na Seychelách

Na Seychelách sa dňa 9. 10. 2017 zaznamenal jeden importovaný prípad u muža, ktorý sa vrátil z Madagaskaru na Seychely dňa 6. 10. 2017. Muž bol izolovaný a nasadili mu antibiotickú liečbu. Medzi 9. až 11. októbrom 2017 ochorelo osem osôb, ktoré boli s ním v kontakte. Tieto osoby boli izolované a bola im nasadená antibiotická liečba.


Dňa 12. 10. 2017 sa na Seychelách zistil druhý prípad ochorenia u cudzinca, ktorý nie je v epidemiologickej súvislosti s prvým prípadom. Riziko ochorenia pre cestovateľov na Seychelách je veľmi malé, nakoľko v krajine boli v súvislosti s prípadmi ochorenia včas zabezpečené potrebné opatrenia za zamedzenie ďalšieho šírenia ochorenia. Boli zrušené všetky letecké spojenia medzi Seychelami a Madagaskarom. Osoby, ktoré prichádzajú na Seychely z Madagaskaru cez iné krajiny, sú pri vstupe na Seychely podrobené zdravotnej prehliadke.


Opatrenia na zníženie rizika moru pre cestovateľov do postihnutých oblastí Madagaskaru:

-     cestovatelia by mali byť informovaní o súčasne prebiehajúce epidémii a o tom, že výskyt moru na Madagaskare je bežný,

-     chrániť sa pred uštipnutím blchami používaním repelentov proti hmyzu,

-     vyhýbanie sa priamemu kontaktu s chorými alebo uhynutými zvieratami,

-     vyhýbanie sa úzkemu kontaktu s chorými osobami a zvlášť s osobami s diagnostikovaným pľúcnym morom alebo s osobami, ktoré majú príznaky zodpovedajúce pľúcnemu moru,

-     vyhýbanie sa preľudneným oblastiam, v ktorých boli nedávno hlásené prípady pľúcneho moru,

-     pred odchodom na Madagaskar kontaktovať centrá pre cudzokrajné ochorenia za účelom informovania sa o aktuálnej situácii vo výskyte moru, o preventívnych opatreniach a o príznakoch pľúcneho moru,

-     bezodkladné vyhľadanie zdravotnej starostlivosti v prípade vzniku príznakov zodpovedajúcich ochoreniu na mor.


Ak sa cestovateľ vráti z Madagaskaru a má príznaky ochorenia ako  horúčka, bolestivé lymfatické uzliny v pazuchách a slabinách a kašeľ, mal by vyhľadať lekársku pomoc a informovať lekára o svojej ceste na Madagaskar.


Zdroj:

1. Európske centrum pre prevenciu prenosných ochorení:

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-21-oct-2017.pdf

2. Svetová zdravotnícka organizácia:

http://www.afro.who.int/sites/default/files/countries/teklemariamm/
WHO%20Plague%20External%20sitrep_Madagascar_17_Oct_%202017.pdf