Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3681
Počet zobrazení obsahu : 21265319
ÚVZ SR 13. 10. 2017: „Namerané hodnoty Ruthenia-106 v ovzduší na území SR neohrozujú zdravie" - AKTUALIZOVANÉ Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 10. november 2017 13:39

IMG_1915

V mesiacoch september- október 2017 bolo vo viacerých európskych štátoch detegované Ruthenium 106 (Ru-106) v ovzduší na úrovni maximálne desiatok mBq/m3. Ru-106 je jedným z rádioizotopov používaných v medicíne, napr. v brachyterapii na ožarovanie nádorov oka. V Slovenskej republike bola prítomnosť Ru-106 v ovzduší identifikovaná vo vzorkách atmosférických aerosólov odoberaných v období od 27. septembra do 6. októbra 2017.
 

Hodnoty objemovej aktivity Ru-106 na úrovni desiatok mBq/m3 v žiadnom prípade neohrozovali zdravie obyvateľov, pozornosť z pohľadu ochrany zdravia obyvateľov by vyvolali až hodnoty miliónkrát vyššie, ako boli v danom čase namerané.
 

K DNEŠNÉMU DŇU (9. NOVEMBER 2017) UŽ HODNOTY RU-106 V OVZDUŠÍ NAD EURÓPOU NIE SÚ MERATEĽNÉ (látka sa už v ovzduší nevyskytuje).

 

Na základe výsledkov kontroly v subjektoch, v ktorých Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vykonáva štátny dozor, môžeme vyhlásiť, že v nich nedošlo k porušeniu prevádzkových predpisov a nedošlo k úniku Ru-106 do ovzdušia. Žiadne ďalšie antropogénne rádionuiklidy v ovzduší neboli detegované, z toho je možné usúdiť, že výskyt Ru-106 v ovzduší nie je spôsobený ani únikom rádionuklidov z jadrového zariadenia.
 

V tabuľke sú uvedené sumárne výsledky stanovenia objemovej aktivity Ru-106 v ovzduší na území Slovenskej republiky.

Výsledky sú v pravidelných intervaloch aktualizované a zasielané do Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni.

Lokalita

Doba odberu vzoriek

Objemová aktivita Ru-106  [mBq.m-3]

Neistota

[mBq.m-3]

Bratislava (ÚVZSR)

29.9. - 5.10.2017

16,00

0,64

Bratislava (FMFI UK)

27.9. - 3.10.2017

9,80

0,30

Jaslovské Bohunice 1

29.9. - 6.10.2017

10,30

0,59

Jaslovské Bohunice 2

29.9. - 6.10.2017

9,46

0,53

Jaslovské Bohunice 3

27.9. - 4.10.2017

10,74

0,31

JE Bohunice 1

27.9. - 4.10.2017

10,52

0,31

JE Bohunice 2

27.9. - 4.10.2017

8,98

0,33

JE Bohunice 3

27.9. - 4.10.2017

9,80

0,29

JE Bohunice 4

27.9. - 4.10.2017

8,32

0,25

JE Bohunice 5

27.9. - 4.10.2017

10,99

0,41

JE Bohunice 6

25.9. - 2.10.2017

2,78

-

Nižná

27.9. - 4.10.2017

9,06

0,26

Veľké Kostoľany 1

27.9. - 4.10.2017

9,54

0,28

Veľké Kostoľany 2

27.9. - 4.10.2017

9,76

0,29

Pečeňady

27.9. - 4.10.2017

11,88

0,35

Trakovice

27.9. - 4.10.2017

8,88

0,26

Kátlovce

27.9. - 4.10.2017

9,83

0,28

Levice

20.9. - 4.10.2017

3,67

0,26

Mochovce

25.9. - 5.10.2017

5,78

0,41

Tajná

20.9. - 4.10.2017

4,23

0,3

Červený Hrádok

22.9. - 4.10.2017

4,89

0,34

Nový Tekov

20.9. -  4.10.2017

3,99

0,29

 

odbor ochrany zdravia pred žiarením ÚVZ SR