Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3469
Počet zobrazení obsahu : 20133635
Podávanie „tatárskych biftekov“ v reštauráciách je v platnosti už mesiac Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 06. Júl 2017 12:03

tatarak_foto1Od 1. júna 2017 vstúpila do platnosti novela vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/2007 Z. z. (t.j. vyhláška č. 125/2017 Z. z.), ktorá upravuje pravidlá pre podávanie tatárskeho bifteku v reštauráciách. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pripomína prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania (reštaurácie), ktoré majú záujem pokrm podávať zákazníkom, aby si nezabudli splniť tzv. oznamovaciu povinnosť.


Oznámenie podávania

k sa v reštaurácii rozhodnú pripravovať a podávať pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa, prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania je povinný oznámiť to miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR. Bez predmetného oznámenia „tatárske bifteky“ v reštauráciách nie je povolené podávať.

Pri oznamovacej  povinnosti sa postupuje podľa súčasne platnej legislatívy, t. j. § 6 ods. 1 a Prílohy 1 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ vyplní uvedenú Prílohu 1 zákona č. 152/1995 Z. z. a pošle na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva  v mieste, kde sa prevádzka verejného stravovania nachádza. Oznámenie je možné poslať poštou, elektronicky, osobne. V rámci oznamovacej povinnosti je tiež možné akceptovať oznámenie napísané voľne, odvolaním sa na príslušné ustanovenie vo vyhláške č. 125/2017 Z. z..


Ochrana zdravia spotrebiteľa

Pripomíname tiež, že prevádzky verejného stravovania musia taktiež zabezpečiť aj informovanie spotrebiteľa o prípadných zdravotných rizikách, ktoré môžu pri konzumovaní tepelne nespracovaného mäsa a vajec vzniknúť a to v jedálnom lístku zariadenia verejného stravovania formulkou: ,,Neodporúča sa, aby tepelne nespracované mäso a vajcia konzumovali deti, tehotné, dojčiace ženy a osoby s oslabenou imunitou.“  

Novela vyhlášky umožňuje aj zmrazenie mäsa, rýb a iných morských živočíchov, očistenej a nakrájanej zeleniny v hlboko zmrazovacích zariadeniach osobitne určených na tento účel, a to vo všetkých typoch prevádzok zariadení spoločného stravovania. Zároveň musia byť dodržané niektoré hygienické požiadavky, ako napr.: požiadavky na správne zmrazenie v hlboko zmrazovacom zariadení a požiadavky vysledovateľnosti zmrazovaných surovín.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v. r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky