Objednávky stravovacieho zariadenia máj 2017 Tlačiť E-mail
Objednávky
Identifikačný údaj objednávky Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH   ( € ) Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia zmluvy Objednávku podpísal/a
126/2017/SZ MIK s.r.o.Holleho 1999/13 Šaľa potravivny 92,64 2.5.2017 18.2.2016 JankaŠevčovičová
127/2017/SZ RUDLA spo.sro.Marianska 3 Bratislava Chlieb ,pečivo 19,43 2.5.-9.5.2017   JankaŠevčovičová
128/2017/SZ VIKTIS s.r.o. Panská 18 Bratislava Zemiaky,zelenina,ovocie 162,903 2.5.-9.5.2017 1.2.2016 JankaŠevčovičová
129/2017/SZ KON - RAD spol.s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 Bratislava Potraviny 116,14 3.5.2017 9.3.2016 JankaŠevčovičová
130/2017/SZ KON - RAD spol.s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 Bratislava Potraviny 105,12 3.5.2017 9.3.2016 JankaŠevčovičová
131/2017/SZ Ryba Žilina,spol s.r.o Hviezdoslsvova 5 Žilina Mrazený potravinársky tovar 49,8 4.5.2017 1.3.2016 JankaŠevčovičová
132/2017/SZ MIK s.r.o.Holleho 1999/13 Šaľa Potraviny 42,1 5.5.2017 18.2.2016 JankaŠevčovičová
133/2017/SZ MIK s.r.o.Holleho 1999/13 Šaľa Potraviny 112,25 9.5.2017 18.2.2016 JankaŠevčovičová
134/2017/SZ VIKTIS s.r.o. Panská 18 Bratislava Zemiaky,zelenina,ovocie 128,708 8.5.2017 1.2.2016 JankaŠevčovičová
135/2017/SZ RUDLA spo.sro.Marianska 3 Bratislava Chlieb ,pečivo 19,43 10.5.2017   JankaŠevčovičová
136/2017/SZ Ryba Žilina,spol s.r.o Hviezdoslsvova 5 Žilina Mrazený potravinársky tovar 60,78 10.5.2017 1.3.2016 JankaŠevčovičová
137/2017/SZ KON - RAD spol.s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 Bratislava Mrazený potravinársky tovar 70,57 10.5.2017 9.3.2016 JankaŠevčovičová
138/2017/SZ KON - RAD spol.s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 Bratislava Potravinársky tovar 83,19 11.5.2017 9.3.2016 JankaŠevčovičová
139/2017/SZ KON - RAD spol.s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 Bratislava Potravinársky tovar 213,97 11.5.2017 9.3.2016 JankaŠevčovičová
140/2017/SZ MIK s.r.o.Holleho 1999/13 Šaľa potraviny 141,34 12.5.2017 18.2.2016 JankaŠevčovičová
141/2017/SZ Ryba Žilina,spol s.r.o Hviezdoslsvova 5 Žilina Mrazené potraviny 148,76 15.5.2017 1.3.2016 JankaŠevčovičová
142/2017/SZ MIK s.r.o.Holleho 1999/13 Šaľa potravinársky tovar 225,18 16.5.2017 18.2.2016 JankaŠevčovičová
143/2017/SZ VIKTIS s.r.o. Panská 18 Bratislava potravinársky tovar 129,138 15.5.2017 1.2.2016 JankaŠevčovičová
144/2017/SZ KON - RAD spol.s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 Bratislava potravinársky tovar 3,6 17.5.2017 9.3.2016 JankaŠevčovičová
145/2017/SZ KON - RAD spol.s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 Bratislava potravinársky tovar 324,65 17.5.2017 9.3.2016 JankaŠevčovičová
146/2017/SZ KON - RAD spol.s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 Bratislava Potravinársky tovar 11,11 18.5.2017 9.3.2016 JankaŠevčovičová
147/2017/SZ KON - RAD spol.s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 Bratislava Potravinársky tovar 39,24 18.5.2017 9.3.2016 JankaŠevčovičová
148/2017/SZ Rudla spol.sroMarianska3 Bratislava Chlieb ,pečivo 22,98 11.5.-19.5.2017   JankaŠevčovičová
149/2017/SZ MIK s.r.o.Holleho 1999/13 Šaľa Potravinársky tovar 86,76 23.5.2017 1.2.2016 JankaŠevčovičová
150/2017/SZ Rudla spol.sroMarianska3 Bratislava Chlieb ,pečivo 24,82 22.5.2017   JankaŠevčovičová
151/2017/SZ VIKTIS s.r.o. Panská 18 Bratislava zelenina 130,875 23.5.2017 1.2.2016 JankaŠevčovičová
152/2017/SZ KON - RAD spol.s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 Bratislava Potravinársky tovar 164,68 26.5 9.3.2016 JankaŠevčovičová
153/2017/SZ KON - RAD spol.s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 Bratislava Potravinársky tovar 69 26.5.2017 9.3.2016 JankaŠevčovičová
154/2017/SZ MIK s.r.o.Holleho 1999/13 Šaľa Potravinársky tovar 38,98 26.5.2017 1.2.2016 JankaŠevčovičová
155/2017/SZ Ryba Žilina,spol s.r.o Hviezdoslsvova 5 Žilina Mrazený potravinársky tovar 576,18 29.5 1.3.2017 JankaŠevčovičová
156/2017/SZ MIK s.r.o.Holleho 1999/13 Šaľa Potravinársky tovar 122,91 30.5.2017 18.2.2016 JankaŠevčovičová
157/2017/SZ VIKTIS s.r.o. Panská 18 Bratislava zelenina,zemiaky,ovocie 110,374 29.5.2017 1.2.2016 JankaŠevčovičová
158/2017/SZ VIKTIS s.r.o. Panská 18 Bratislava   177,114 31.5.2017 1.2.2016 JankaŠevčovičová
159/2017/SZ Rudla spol. s.r.o Marianska 3 Bratislava   114,12 31.5.2017   JankaŠevčovičová
160/2017/SZ MIK s.r.o.Holleho 1999/13 Šaľa potravinový tovar 129,32 2.6.2017 18.2.2016 JankaŠevčovičová
161/2017/SZ VIKTIS s.r.o. Panská 18 Bratislava   91.086 06.6.-09.6.2017 1.2.2016 JankaŠevčovičová
162/2017/SZ KON - RAD spol.s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 Bratislava potravinársky tovar 487,16 6.6.2017 9.3.2016 JankaŠevčovičová
163/2017/SZ KON - RAD spol.s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 Bratislava potravinársky tovar 45,28 6.6.2017 9.3.2016 JankaŠevčovičová
164/2017/SZ MIK s.r.o.Holleho 1999/13 Šaľa potravinársky tovar 96,3 6.6.2017 9.3.2016 JankaŠevčovičová
165/2017/SZ Ryba Žilina,spol s.r.o Hviezdoslsvova 5 Žilina potravinársky tovar 112,26 7.6.2017 1.3.2016 JankaŠevčovičová
166/2017/SZ Ryba Žilina,spol s.r.o Hviezdoslsvova 5 Žilina potravinársky tovar 119,5 6.6.2017 1.3.2016 JankaŠevčovičová
167/2017/SZ MIK s.r.o.Holleho 1999/13 Šaľa potravinársky tovar 138,12 9.6.2017 18.2.2016 JankaŠevčovičová
168/2017/SZ Ryba Žilina,spol s.r.o Hviezdoslsvova 5 Žilina potravinársky tovar 197,2 9.6.2017 1.3.2016 JankaŠevčovičová