Objednávky stravovacieho zariadenia január 2017 Tlačiť E-mail
Objednávky
Identifikačný údaj objednávky Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH   ( € ) Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia zmluvy Objednávku podpísal/a
1/2017/SZ Rudla spol.s.o.Marianska 3 Bratislava Chlieb ,pečivo 9,50 9.1.2017   JankaŠevčovičová
2/2017/SZ MIK s.r.o.Holleho 1999/13 Šaľa Potravinársky tovar  74,94 5.1.2017 18.2.2016 JankaŠevčovičová
3/2017/SZ Ryba Žilina,spol s.r.o Hviezdoslsvova 5 Žilina Potravinársky tovar  133,38 5.1.2017 1.3.2016 JankaŠevčovičová
4/2017/SZ VIKTIS s.r.o. Panská 18 Bratislava Potravinársky tovar  12,35 5.8.2017 1.2.2016 JankaŠevčovičová
5/2017/SZ KON - RAD spol.s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 Bratislava Potravinársky tovar  24,96 9.1.2017 9.3.2016 JankaŠevčovičová
6/2017/SZ KON - RAD spol.s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 Bratislava Potravinársky tovar  91,07 9.1.2017 9.3.2016 JankaŠevčovičová
7/2017/SZ KON - RAD spol.s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 Bratislava Potravinársky tovar  541,76 9.1.2017 9.3.2016 JankaŠevčovičová
8/2017/SZ VIKTIS s.r.o. Panská 18 Bratislava zelenina,zemiaky,ovocie 288,40 9.1.2017 1.2.2016 JankaŠevčovičová
9/2017/SZ MIK s.r.o.Holleho 1999/13 Šaľa Potravinársky tovar  112,84 10.1.2017 18.2.2016 JankaŠevčovičová
10/2017/SZ KON - RAD spol.s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 Bratislava Potravinársky tovar  140,69 11.1.2017 9.3.2016 JankaŠevčovičová
11/2017/SZ MIK s.r.o.Holleho 1999/13 Šaľa Potravinársky tovar  37,45 12.1.2017 18.2.2016 JankaŠevčovičová
12/2017/SZ MIK s.r.o.Holleho 1999/13 Šaľa Potravinársky tovar  150,46 13.1.2017 18.2.2016 JankaŠevčovičová
13/2017/SZ Rudla spol.s.r.o. Marianska 3 Bratislava Chlieb ,pečivo 16,90 11.1.2017   JankaŠevčovičová
14/2017/SZ VIKTIS s.r.o. Panská 18 Bratislava zelenina,zemiaky,ovocie 157,97 16.1.2017 1.2.2016 JankaŠevčovičová
15/2017/SZ MIK s.r.o.Holleho 1999/13 Šaľa Potravinársky tovar  69,70 17.1.2017 18.2.2016 JankaŠevčovičová
16/2017/SZ Ryba Žilina,spol s.r.o Hviezdoslsvova 5 Žilina Mrazený potravinársky tovar 173,45 17.1.2017 1.3.2016 JankaŠevčovičová
17/2017/SZ MIK s.r.o.Holleho 1999/13 Šaľa Potravinársky tovar  208,98 20.1.2017 1.3.2016 JankaŠevčovičová
18/2017/SZ VIKTIS s.r.o. Panská 18 Bratislava zelenina,zemiaky,ovocie 235,73 23.1.2017 1.2.2016 JankaŠevčovičová
19/2017/SZ Rudla spol.s.r.o. Marianska 3 Bratislava Chlieb ,pečivo 14,78 23.1.2017   JankaŠevčovičová
20/2017/SZ KON - RAD spol.s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 Bratislava Potravinársky tovar  46,70 23.1.2017 9.3.2016 JankaŠevčovičová
21/2017/SZ KON - RAD spol.s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 Bratislava Potravinársky tovar  168,89 23.1.2017 9.3.2016 JankaŠevčovičová
22/2017/SZ KON - RAD spol.s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 Bratislava Potravinársky tovar  131,14 23.1.2017 9.3.2016 JankaŠevčovičová
23/2017/SZ MIK s.r.o.Holleho 1999/13 Šaľa Potravinársky tovar  152,03 24.1.2017 18.2.2016 JankaŠevčovičová
24/2017/SZ Ryba Žilina,spol s.r.o Hviezdoslsvova 5 Žilina Mrazený potravinársky tovar 96,20 25.1.2017 1.3.2016 JankaŠevčovičová
25/2017/SZ Ryba Žilina,spol s.r.o Hviezdoslsvova 5 Žilina Mrazený potravinársky tovar 422,26 27.1.2017 1.3.2016 JankaŠevčovičová
26/2017/SZ MIK s.r.o.Holleho 1999/13 Šaľa Potravinársky tovar  140,06 27.1.2017 18.2.2016 JankaŠevčovičová
27/2017/SZ KON - RAD spol.s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 Bratislava Potravinársky tovar  12,71 30.1.2017 9.3.2016 JankaŠevčovičová
28/2017/SZ KON - RAD spol.s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 Bratislava Potravinársky tovar  119,27 30.1.2017 9.3.2016 JankaŠevčovičová
29/2017/SZ Rudla spol.sroMarianska3 Bratislava Chlieb ,pečivo 16,90 31.1.2017   JankaŠevčovičová
30/2017/SZ VIKTIS s.r.o. Panská 18 Bratislava zelenina,zemiaky,ovocie 114,58 31.1.2017 1.2.2016 JankaŠevčovičová
31/2017/SZ MIK s.r.o.Holleho 1999/13 Šaľa Potravinársky tovar  44,39 31.1.2017 18.2.2016 JankaŠevčovičová