Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe a vo svete k 9. 6. 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 09. jún 2017 09:56

Epidémia osýpok v Rumunsku pokračuje napriek prijatým celoštátnym opatreniam zameraným na posilnenie vakcinačných aktivít. Od 1. 1. 2016 do 6. 6. 2017 bolo v Rumunsku hlásených 6 619 prípadov vrátane 29 úmrtí.

V roku 2016 niekoľko krajín EÚ/EEA hlásilo epidémie osýpok a nárast v počte prípadov pokračuje aj v roku 2017. Niektoré epidémie v iných členských štátoch EÚ vznikli  v epidemiologickej súvislosti so súčasnou epidémiou v Rumunsku.

Nové prípady osýpok boli v 22. kalendárnom týždni 2017 hlásené v Belgicku, Bulharsku, Českej republike, Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Rumunsku, Švédsku, Taliansku a vo Veľkej Británii.


Výskyt osýpok v roku 2017 k v krajinách EÚ/EAA a vo Švajčiarsku a na Ukrajine

(k 9. 6. 2017)

vyskyt_osypky


Vysvetlivky:

* importovaný prípad

**Moravskosliezsky kraj

 - zmena situácie oproti poslednej aktualizácii údajov z 28. 4. 2017


Osýpky boli hlásené aj v nasledujúcich krajinách:

Afganistan, Austrália, Konžská demokratická republika, Etiópia, Guinea, Juhoafrická republika, Južný Sudán, Kanada, Keňa, Libéria, Nigéria, Omán, Pakistan, Réunion, Somálsko, Stredoafrická republika, Sýria, Tadžikistan, Thajsko, Ukrajina a USA.
 

Epidémie osýpok sa naďalej vyskytujú v krajinách EÚ/EEA, riziko šírenia existuje v oblastiach s vnímavou populáciou (nezaočkované osoby alebo osoby, ktoré neprekonali osýpky).Zdroj: ECDC