Školské ovocie Tlačiť E-mail
Štvrtok, 18. máj 2017 12:17

Program „Školské ovocie“ je v SR uskutočňovaný od roku 2008 pod vedením a koordináciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Cieľovou skupinou sú deti a žiaci materských a základných škôl a základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v celej SR. V súvislosti s Programom „Školské ovocie“  za rezort zdravotníctva – bol v roku 2010 a 2011 vykonaný Monitoring vstupných i  výstupných údajov spotreby ovocia a zeleniny, zdravotného uvedomenia, fyzickej aktivity a zdravého životného štýlu detí, žiakov a rodičov,  ktorý vykonávali všetky RÚVZ v SR.

V súvislosti s daným programom sú priebežne v každom školskom roku uskutočňované pracovníkmi RÚVZ v SR rôzne podporné edukačné aktivity určené pre deti a žiakov MŠ, ZŠ, taktiež rodičov  na lokálnych i regionálnych úrovniach.

V roku 2016 bol realizovaný dotazníkový prieskum priebežného hodnotenia vplyvu programu „Školské ovocie“ na zvyšovanie zdravotného a nutričného uvedomenia u detí a rodičov uskutočneného za pomoci 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v celej SR.

Správa z priebežného monitoringu Školské ovocie (pdf)