Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe a vo svete k 28. 4. 2017 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 04. máj 2017 13:40

Epidémia osýpok v Rumunsku pokračuje napriek prijatým celoštátnym opatreniam zameraným na posilnenie vakcinačných aktivít. Od 1. 1. 2016 do 28. 4. 2017 bolo v Rumunsku hlásených 5 119 prípadov, z toho 23 úmrtí.

V roku 2016 niekoľko krajín EÚ/EEA hlásilo epidémie osýpok a nárast v počte prípadov pokračuje aj v roku 2017. Niektoré epidémie v iných členských štátoch EÚ boli v epidemiologickej súvislosti so súčasnou epidémiou v Rumunsku.

Prípady osýpok boli v 17. kalendárnom týždni 2017 hlásené v Belgicku, Bulharsku, Českej republike, Dánsku, Francúzsku, Islande, Maďarsku, Nemecku, Portugalsku, Rakúsku, Rumunsku,  Slovensku (jeden importovaný prípad), Španielsku, Švédsku, Taliansku.

 

Výskyt osýpok v roku 2017 k v krajinách EÚ/EAA a vo Švajčiarsku a na Ukrajine (k 28. 4. 2017)

Krajina

Počet hlásených prípadov osýpok

Z toho počet úmrtí

Hlásenie za obdobie

Belgicko

288 + 5* = 293

0

Od 20. 12. 2016 do 16. 4.2017

Bulharsko

65

1

Od polovice marca 2017 do 24. 4. 2017

Česká republika

78 + 1* = 79

0

Od 1. 1. 2017 do 3. 5. 2017

Dánsko

1*

0

K 15. 3. 2017

Francúzsko

134

0

Od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017

Island

2

0

Od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017

Maďarsko

54

0

Od 21. 2. 2017 do 22. 3. 2017

Nemecko

462

0

Od začiatku roka 2017 do 9. 4. 2017

Portugalsko

25

1

Od začiatku roka 2017 do 26. 4. 2017

Rakúsko

71

0

Od začiatku roka 2017 do 12. 4. 2017

Rumunsko

5 119

23

Od 1. 1. 2016 do 28. 4. 2017

Slovensko

1*

0

K 24. 4. 2017

Španielsko

44

0

Od 1. 1. 2017 do 27. 3. 2017

Švajčiarsko

61

1

Od 1. 1. 2017 do 16. 4. 2017

Švédsko

3*+12 = 15

0

Od 1. 1. 2017 do 21. 3. 2017

Taliansko

1 739

0

Od začiatku roka 2017 do 23. 4. 2017

Ukrajina

13

0

K 24. 4. 2017

Vysvetlivka: * importovaný prípad


Osýpky boli hlásené aj v nasledujúcich krajinách:

Afganistan, Austrália, Etiópia, Guinea, Južný Sudán, Kanada, Libéria, Nigéria, Pakistan, Somálsko, Stredoafrická republika, Sýria a USA.
 

Epidémie osýpok sa naďalej vyskytujú v krajinách EÚ/EEA, riziko šírenia existuje v oblastiach s vnímavou populáciou (nezaočkované osoby alebo osoby, ktoré neprekonali osýpky).
 

Zdroj: ECDC