Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe k 21. 4. 2017 Tlačiť E-mail
Pondelok, 24. apríl 2017 12:47

V roku 2016 niekoľko krajín EÚ/EEA hlásilo epidémie osýpok a nárast v počte prípadov pokračuje aj v roku 2017. Niektoré epidémie v iných členských štátoch EÚ boli v epidemiologickej súvislosti so súčasnou epidémiou v Rumunsku.

Prípady osýpok boli v 16. kalendárnom týždni 2017 hlásené v Belgicku, Bulharsku, Českej republike, Dánsku, Francúzsku, Islande, Maďarsku, Nemecku, Portugalsku, Rakúsku, Rumunsku,  Španielsku, Švédsku, Taliansku.

Epidémia osýpok v Rumunsku pokračuje napriek prijatým celoštátnym opatreniam zameraným na posilnenie vakcinačných aktivít. Od 1. 1. 2016 do 21. 4. 2017 bolo v Rumunsku hlásených 4 881 prípadov, z toho 22 úmrtí.

 

Výskyt osýpok v roku 2017 k v krajinách EÚ/EAA (k 21. 4. 2017)
 

Krajina

Počet hlásených prípadov osýpok

Z toho počet úmrtí

Hlásenie za obdobie

Belgicko

266 + 5* = 271

0

Od 20. 12. 2016 do 31. 3. 2017

Bulharsko

61

1

Od polovice marca 2017 do 19. 4. 2017

Česká republika

1*+ 69 = 70

0

Od 1. 1. 2017 do 21. 4. 2017

Dánsko

1*

0

Od 1. 1. 2017 do 15. 3. 2017

Francúzsko

134

0

Od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017

Island

2

0

Od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017

Maďarsko

54

0

Od 21. 2. 2017 do 22. 3. 2017

Nemecko

410

0

Od začiatku roka 2017 do 2. 4. 2017

Portugalsko

21

1

Od začiatku roka 2017 do 19. 4. 2017

Rakúsko

71

0

Od začiatku roka 2017 do 12. 4. 2017

Rumunsko

4 881

22

Od 1. 1. 2016 do 21. 4. 2017

Španielsko

44

0

Od 1. 1. 2017 do 27. 3. 2017

Švajčiarsko

52

1

Od 1. 1. 2017 do 21. 3. 2017

Švédsko

3*+12 = 15

0

Od 1. 1. 2017 do 21. 3. 2017

Taliansko

1 603

0

Od začiatku roka 2017 do 19. 4. 2017

Vysvetlivka: * importovaný prípad
 

Epidémie osýpok sa naďalej vyskytujú v krajinách EÚ/EEA, riziko šírenia existuje v oblastiach s vnímavou populáciou (nezaočkované osoby alebo osoby, ktoré neprekonali osýpky).


Zdroj: ECDC