Informácia z implementácie Viacročného národného plánu pre  úradnú kontrolu vykonávanú orgánmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2016 Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2016
Streda, 29. marec 2017 10:34

Informácia z implementácie Viacročného národného plánu pre  úradnú kontrolu vykonávanú orgánmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2016 (pdf)