Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3811
Počet zobrazení obsahu : 22106055
Aktuálna situácia a výsledky meraní Úradu verejného zdravotníctva SR v oblasti radiačnej ochrany – jód-131 Tlačiť E-mail
Piatok, 24. február 2017 15:01

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vykonáva nepretržité monitorovanie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky. Súčasťou monitorovania je aj meranie rádioaktívnych látok v ovzduší. Zároveň úrad kontinuálne monitoruje príkon dávkového ekvivalentu žiarenia gama.


Experti v oblasti radiačnej ochrany Úradu verejného zdravotníctva SR vykonávajú odbery vzoriek aerosólov a atmosférických zrážok. Vzorky sú vyhodnocované gamaspektrometrickou aj rádiochemickou analýzou. Analýzami aerosólov a atmosférických zrážok nebola potvrdená k dnešnému dňu, ani za posledné aktuálne sledované mesiace, zvýšená koncentrácia rádioaktívneho jódu-131 v ovzduší.


Namerané hodnoty sa pohybovali na úrovni mikrobecquerelov, čo predstavuje hodnoty minimálnych detegovateľných (merateľných) aktivít. V súčasnej dobe naďalej prebieha monitorovanie radiačnej situácie meraním príkonu dávkového ekvivalentu žiarenia gama a aerosólov v ovzduší.


Prítomnosť rádioaktívneho izotopu jódu-131 dosahovala v poslednom období minimálne koncentrácie v ovzduší, čo nepredstavuje zdravotné riziko pre obyvateľov.


V prípade, ak by došlo k zvýšeného výskytu rádioaktívneho izotopu jódu-131 v ovzduší hlavný hygienik Slovenskej republiky bezodkladne informuje a navrhuje opatrenia na ochranu zdravia obyvateľov na základe výsledkov z monitorovania radiačnej situácie.