NRC v SR Tlačiť E-mail
Pondelok, 23. január 2017 13:29

V zmysle § 8 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Národné referenčné centrum špecializovaným pracoviskom úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva na riešenie úloh verejného zdravotníctva.


Národné referenčné centrum

a)  zabezpečuje špecializovanú nadstavbovú a konečnú laboratórnu diagnostiku a overovanie laboratórnych výsledkov,

b)  stanovuje referenčné metódy a štandardy,

c)  vykonáva expertíznu, metodickú a publikačnú činnosť,

d)  zabezpečuje epidemiologický dohľad,

e)  uschováva vzorky biologického materiálu alebo iného materiálu, ktorý obsahuje pôvodcu ochorenia a ktorý bol získaný z potvrdeného prípadu ochorenia,

f)   spolupracuje s príslušnými orgánmi a organizáciami Európskej únie a so Svetovou zdravotníckou organizáciou,

g)  zabezpečuje zaškoľovanie v nových laboratórnych metodikách.


Zoznam NRC - kontakty (pdf)

Výročné správy NRC