Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3811
Počet zobrazení obsahu : 22106306
PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA (podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Tlačiť E-mail
Štvrtok, 19. január 2017 14:15

1. Pripravovaný právny predpis:

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.


2. Základné ciele právnej úpravy:

Návrh vyhlášky sa predkladá z dôvodu doplnenia a upresnenia niektorých požiadaviek na prípravu pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania, najmä pokiaľ ide o pokrmy z tepelne neopracovaného mäsa a rýb.


3. Zhodnotenie súčasného stavu:

Dňa 12. 1. 2017 bol návrh na zmenu vyhlášky zaslaný na zaujatie stanoviska členom pracovnej skupiny, do ktorej sú zapojení zástupcovia: Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov,  Zväzu  hotelov a reštaurácií,  Zväzu obchodu a cestovného ruchu a fy HACCP SUPORT.  Dňa 24. 1. 2017 je plánované pracovné stretnutie na prediskutovanie prípadných pripomienok. Následne bude návrh pripravený do vnútrorezorného pripomienkového konania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.


4. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu:

Dňa 15.12.2016 sa na Úrade verejného zdravotníctva SR uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov, Zväzu  hotelov a reštaurácií, Zväzu obchodu a cestovného ruchu a fy HACCP SUPORT, predmetom ktorého bola diskusia o potrebných legislatívnych zmenách umožňujúcich podávanie tepelne nespracovaného mäsa a rýb v zariadeniach verejného stravovania pri zachovaní ochrany verejného zdravia.  Verejnosť bola informovaná o tvorbe právneho predpisu prostredníctvom masmédií ale aj touto predbežnou informáciou.

Prípadné podnety v intenciách vecného zamerania je možné poslať na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .


5. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania:
február 2017