Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 2978
Počet zobrazení obsahu : 16012447
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 1. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 05. január 2017 13:06

chripkaV 1. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 35 507 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 731,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla  o 1,8 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 045,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 654 osôb, čo predstavuje 1,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (321). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (172) a otitídy (161).

Ochorenia hlásilo 45 % lekárov pre deti a dorast a 34 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 1. kalendárnom týždni hlásených 4 483 ochorení (chorobnosť 218,6 /100 000), čo predstavuje 12,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 15,1 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (528,3/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo v 1. kalendárnom týždni hlásené.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 1. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 43 nazofaryngeálnych výterov a 14 dvojíc sér. V deviatich prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus, v jednom prípade vírus chrípky A/H3 a v jednom prípade vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 653 vzoriek biologického materiálu (347 nazofaryngeálnych výterov a 306 dvojíc sér), z toho bolo pozitívnych:

-          32 vzoriek na vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus,

-          jedna vzorka vírus chrípky A/H3,

-          osem vzoriek na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-          13 vzoriek na adenovírus,

-          dve vzorky na M. pneumoniae,

-          dve vzorky na RS vírus (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
   Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 1. kalendárnom týždni 2017

 tab

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/

influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.  

 

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017
 

 

V 1. kalendárnom týždni 2017 boli hlásené dva prípady SARI,  u  60-ročného muža z Nitrianskeho kraja a 58-ročnej ženy z Trenčianskeho kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo doteraz nahlásených  päť prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia
v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky