Objednávky stravovacieho zariadenia november 2016 Tlačiť E-mail
Objednávky
Identifikačný údaj objednávky Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH   ( € ) Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia zmluvy Objednávku podpísal/a
304/2016/sz VIKTIS s.r.o.Panská 18 81101Bratislava 48214876 Zemiaky a zelenina 78,90 2.11.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
305/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 15,84 2.11.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
306/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 60,12 3.11.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
307/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 116,33 4.11.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
308/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 142,54 7.11.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
309/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 67,01 7.11.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
310/2016/sz VIKTIS s.r.o.Panská 18 81101Bratislava 48214876 Zemiaky a zelenina 79,03 7.11.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
311/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 119,76 8.11.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
312/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Potravinársky tovar 193,54 9.11.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
313/2016/sz VIKTIS s.r.o.Panská 18 81101Bratislava 48214876   0,00   1.2.016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
314/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 106,72 11.11.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
315/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 10,56 11.11.2016 10.1.1900 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
316/2016/sz VIKTIS s.r.o.Panská 18 81101Bratislava 48214876 Zemiaky a zelenina 56,55 14.11.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
317/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 39,59 15.11.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
318/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 275,62 15.11.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
319/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 33,64 15.11.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
320/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 83,93 18.11.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
321/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky   21.11.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
322/2016/sz VIKTIS s.r.o.Panská 18 81101Bratislava 48214876 Zemiaky a zelenina 193,16 21.11.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
323/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 245,08 21.11.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
324/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 76,18 21.11.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
325/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 36,94 21.11.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
326/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 69,27 22.11.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
327/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 65,94 25.11.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
328/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 135,56 25.11.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
329/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 32,67 29.11.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
330/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Potravinársky tovar 151,52 30.11.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia