Objednávky stravovacieho zariadenia október 2016 Tlačiť E-mail
Objednávky
Identifikačný údaj objednávky Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH   ( € ) Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia zmluvy Objednávku podpísal/a
280/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 17,97 3.10.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
281/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 103,68 3.10.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
282/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 129,85 4.10.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
283/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 92,00 7.10.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
284/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 229,91 10.10.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
285/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 69,02 10.10.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
286/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 54,41 10.10.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
287/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 54,00 11.10.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
288/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 122,83 11.10.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
289/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 101,51 10.10.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
290/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 20,98 11.10.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
291/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 79,24 19.10.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
292/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 35,49 19.10.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
293/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 10,37 19.10.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
294/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 211,96 19.10.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
295/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 246,96 21.10.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
296/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 19,01 21.10.20156   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
297/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 619,64 24.10.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
298/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 40,67 24.10.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
299/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 257,19 24.10.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
300/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 88,42 24.10.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
301/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 142.222 24.10.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
302/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 90,24 25.10.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
303/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 70,06 31.10.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia