Objednávky stravovacieho zariadenia september 2016 Tlačiť E-mail
Objednávky
Identifikačný údaj objednávky Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH   ( € ) Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia zmluvy Objednávku podpísal/a
237/2016sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 25,13 1.8.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
238/2016sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 30,18 8.8.2018 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
239/2016sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 105,82 9.8.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
240/2016sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 171,06 8.8.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
241/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Mrazený tovar 62,40 10.8.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
242/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 94,71 10.8.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
243/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 152,24 10.8.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
244/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 75,32 10.8.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
245/2016sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 288,67 12.8.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
246/2016sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 63,75 12.8.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
247/2016sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 20,90 15.8.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
248/2016sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 126,71 15.8.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
249/2016sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 97,49 16.8.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
250/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 21,06 18.8.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
251/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 73,73 18.8.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
252/2016sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 196,25 18.8.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
253/2016sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 84,65 19.8.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
254/2016sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Potravinársky tovar 22,41 22.8.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
255/2016sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 63,71 23.8.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
256/2016sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 111,27 23.8.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
257/2016sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 27,78 25.8.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
258/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 54,29 25.8.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
259/2016sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 32,67 26.8.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
260/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 60,54 16.9.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
261/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 110,09 16.9.206 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
262/2016sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 72,96 16.9.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
263/2016sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 5,28 19.9.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
264/2016sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 123,50 19.9.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
265/2016sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 163,08 20.9.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
266/2016sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 23,09 21.9.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
267/2016sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 200,88 23.9.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
268/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 7,20 23.9.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
269/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 159,67 23.9.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
270/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 18,42 26.9.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
271/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 90,91 27.9.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
272/2016sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 54,93 27.9.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
273/2016sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 289,34 27.9.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
274/2016sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Potravinársky tovar 92,69 28.9.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
275/2016sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 53,28 28.9.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
276/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 14,40 30.9.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
277/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 260,04 30.9.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
278/2016sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 210,74 30.9.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
279/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 123,01 30.9.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia