Informácia o výsledkoch cieleného štátneho zdravotného dozoru, zameraného na monitoring prítomnosti marketingovej propagácie nezdravých potravín, adresovanej deťom a mládeži Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2016
Pondelok, 21. november 2016 12:35

Informácia o výsledkoch cieleného štátneho zdravotného dozoru, zameraného na monitoring prítomnosti marketingovej propagácie nezdravých potravín, adresovanej deťom a mládeži (pdf)