Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22110221
Registrácia pre výrobcov a dovozcov tabakových výrobkov, elektronických cigariet a ich náplní a bylinných cigariet určených na fajčenie Tlačiť E-mail

V zmysle smernice EÚ č. 40/2014 o výrobe, prezentácii a predaji tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 37/2001 je povinnosťou výrobcu a dovozcu tabakových výrobkov, elektronických cigariet a ich náplní a bylinných cigariet určených na fajčenie predložiť informácie príslušnému členskému štátu EÚ, kde sa výrobok plánuje uviesť na trh. Povinnosťou výrobcu a dovozcu tabakových výrobkov, elektronických cigariet a ich náplní a bylinných cigariet určených na fajčenie pred uvedením na trh Slovenskej republiky je potrebné sa zaregistrovať v systéme EU-CEG, ktorý prevádzkuje Európska komisia.


Postup pri registrácii je uvedený na webovej stránke:


http://ec.europa.eu/health/euceg/step_by_step/index_en.htm