Objednávky stravovacieho zariadenia júl 2016 Tlačiť E-mail
Objednávky
Identifikačný údaj objednávky Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH   ( € ) Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia zmluvy Objednávku podpísal/a
205/2016sz       Zeleninári      Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Potravinársky tovar 73,87 1.7.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
206/2016sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 53,54 1.7.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
207/2016sz211 Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Potravinársky tovar 15,84 1.7.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
208/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 10,80 4.7.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
209/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 62,50 4.7.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
210/2016sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 91,74 4.7.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
211/2016sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Potravinársky tovar 91,91 4.7.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
212/2016sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 58,51 8.7.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
213/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 46,06 7.7.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
214/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 28,42 7.7.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
215/2016sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 103,48 12.7.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
216/2016sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Potravinársky tovar 31,50 11.7.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
217/2016sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 123,32 11.7.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
218/2016sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 142,33 13.7.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
219/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 72,18 15.7.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
220/2016sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Potravinársky tovar 107,17 19.7.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
221/2016sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 24,58 19.7.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
222/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 80,90 19.7.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
223/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 436,33 18.7.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
224/2016sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 203,96 21.7.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
225/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 23,04 25.7.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
226/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 109,34 25.7.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
227/2016sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 107,35 26.7.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
228/2016sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 100,56 25.7.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
229/2016sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 22,69 21.7.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
230/2016sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 66,52 29.7.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
231/2016sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 102,95 29.7.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia