Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3903
Počet zobrazení obsahu : 22710011
Právne predpisy v ochrane zdravia pri práci Tlačiť E-mail
Štvrtok, 18. august 2016 08:24

Právne predpisy v ochrane zdravia pri práci  1. Stanovisko ÚVZ SR k opakovaným pripomienkam vzneseným v súvislosti s pripravovaným legislatívnym procesom k návrhom právnych predpisov určených na hodnotenie fyzickej záťaže pri práci a posudzovanie zdravotného rizika z fyzickej záťaže pri práci

  2. Usmernenie hlavného hygienika SR, ktorým sa upravuje postup pri posudzovaní zdravotného rizika z fyzickej záťaže pri práci

  3. Vyhodnotenie pripomienok vznesených počas konzultácií k legislatívnym návrhom týkajúcim sa fyzickej záťaže pri práci
Informácie o legislatívnych úpravách
 

Informácia o legislatívnej úprave (2022) – minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisko (NV SR č. 525/2022 Z. Z.)

Informácia o legislatívnej úprave (2022) – odborná príprava na prácu s diizokyanátmi (zákon č. 517/2022 Z. z.)


Informácia o legislatívnej úprave (2020) – biologické faktory pri práci (NV SR č. 333/2020 Z. z.)

Informácia o legislatívnej úprave (2020) – karcinogény a mutagény (NV SR č. 235/2020 Z. z.)

Informácia o legislatívnej úprave (2020) – chemické faktory pri práci (NV SR č. 236/2020 Z. z.)


Informácia o novele zákona č. 355/2007 Z. z. v čase krízovej situácie


Informácia o legislatívnej úprave (2019) – teplo a chlad pri práci (vyhláška MZ SR č. 227/2019 Z. z.)

Informácia o legislatívnej úprave (2019) – kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík (vyhláška MZ SR č. 220/2019 Z. z.)

Informácia o legislatívnej úprave (2019) – karcinogény a mutagény (NV SR č. 110/2019 Z. z.)


Informácia o legislatívnej úprave (2017) – zákon č. 289/2017 Z. z.


Informácia o legislatívnej úprave (2016) – elektromagnetické pole pri práci (NV SR č. 209/2016 Z. z.)


Informácia o legislatívnej úprave (2016) – teplo a chlad pri práci (vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z.)


Informácia o legislatívnej úprave (2016) – kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík (vyhláška MZ SR č. 98/2016 Z. z.)


Informácia o legislatívnej úprave (2015) – chemické faktory pri práci, karcinogény a mutagény (NV SR č. 355/2006 Z. z. a č. 356/2006 Z. z.)


Informácia o legislatívnej úprave (2014) – zákon č. 355/2007 Z. z. a ochrana zdravia pri práci


Informácia o legislatívnej úprave (2013) – biologické faktory pri práci (NV SR č. 83/2013 Z. z.)


Všetky materiály sú vo formáte PDF_icon 

 

Posledná úprava Piatok, 21. apríl 2023 14:00