Objednávky stravovacieho zariadenia jún 2016 Tlačiť E-mail
Objednávky
Identifikačný údaj objednávky Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH   ( € ) Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia zmluvy Objednávku podpísal/a
177/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 32,18 1.6.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
178/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 127,70 3.6.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
179/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 96,01 6.6.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
180/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 145,46 6.6.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
181/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 150,52 6.6.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
182/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 106,69 7.6.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
183/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890   77,04 13.6.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
184/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 79,43 10.6.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
185/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 90,51 14.6.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
186/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 45,11 14.6.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
187/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 129,95 14.6.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
188/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 116,04 16.6.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
189/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 144,68 17.6.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
190/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Potravinársky tovar 19,01 13.6.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
191/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 230,96 20.6.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
192/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 23,90 21.6.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
193/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 62,40 21.6.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
194/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 60,40 22.6.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
195/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 206,12 21.6.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
197/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 94,58 22.6.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
198/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Potravinársky tovar   22.6.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
199/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 178,79 24.6.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
200/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 53,82 27.6.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
201/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 145,38 27.6.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
202/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 106,96 28.6.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
203/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 235,57 28.6.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia