Objednávky stravovacieho zariadenia máj 2016 Tlačiť E-mail
Objednávky
Identifikačný údaj objednávky Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH   ( € ) Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia zmluvy Objednávku podpísal/a
147/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 36,17 2.5.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
148/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 83,36 3.5.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
149/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 54,65 4.5.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
150/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 120,32 6.5.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
151/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 111,36 9.5.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
152/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 51,24 10.5.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
153/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 8,16 10.5.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
154//2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 114,06 10.5.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
155/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 157,24 10.5.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
156/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 25,34 10.5.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
157/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 185,16 10.5.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
158/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 64,51 13.5.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
159/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 102,79 17.5 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
160/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 86,15 17.5.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
161/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 15,67 17.5.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
162/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 13,68 17.5.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
163/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 190,06 17.5.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
164/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 43,34 17.5.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
165/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 118,87 20.5.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
166/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490   25,64 23.5.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
167/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 163,60 23.5.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
168/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 139,88 24.5.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
169/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 370,67 24.5.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
170/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 304,44 27.5.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
171/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 106,07 27.5.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
172/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 161,51 27.5.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
173/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 191,79 27.5.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
174/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 62,15 30.5.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
175/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 zemiaky a zelenina 95,06 31.5.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
176/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 120,31 31.5.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia