Objednávky stravovacieho zariadenia apríl 2016 Tlačiť E-mail
Objednávky
Identifikačný údaj objednávky Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH   ( € ) Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia zmluvy Objednávku podpísal/a
116/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 24,78 1.4.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
117/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Potravinársky tovar 32,18 4.4.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
118/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 131,21 4.4.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
119/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Potravinársky tovar 175,87 6.4.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
120/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 117,21 6.4.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
121/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 86,26 5.4.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
122/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 185,98 5.4.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
123/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 371,12 7.4.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
124/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 34,52 7.4.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
125/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 104,88 7.4.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
126/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 184,84 8.4.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
127/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 83,93 11.4.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
128/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 174,52 12.4.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
129/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 33,04 11.4.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
130/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Potravinársky tovar 91,33 13.4.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
131/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 196,57 14.4.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
132/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 71,93 15.4.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
133/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 225,38 15.4.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
134/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 102,40 15.4.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
135/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 140,22 19.4.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
136/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Potravinársky tovar 59,01 19.4.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
137/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 436,87 22.4.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
138/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 69,40 22.4.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
139/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 228,55 21.4.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
140/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Potravinársky tovar 109,07 25.4.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
141/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 28,91 21.4.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
142/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 166,77 26.4.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
143/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 10,80 28.4.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
144/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 122,64 28.4.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
145/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 199,00 29.4.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
146/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 61,98 29.4.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia