Objednávky apríl 2016 Tlačiť E-mail
Objednávky
Identifikačný údaj objednávky Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH   ( € ) Dátum vyhotovania objednávky Identifikácia zmluvy Objednávku podpísal/a
273/2016 Svetlonos s.r.o.
Astrová 56
821 01 Bratislava
Spracovanie letáku Zdravý tanier 444,00 1.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
274/2016 Full Servis s.r.o.
Muchovo námestie 12
951 01 Bratislava, 35785772
Finisher ku kopírovaciemu stroju 372,00 4.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
275/2016 Vema s.r.o.
Prievozská 14/A
821 09 Bratislava, 31355374
Inštalácia pokladničného modulu 50,00 4.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
276/2016 Agem Computers
Panónska 42
851 01 Bratislava, 35692715
Výpočtová technika 106,54 4.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
277/2016 Controlcar
Pestovateľská 8
821 04 Bratislava, 43113541
Prezutie mot.vozidiel na letné pneumatiky 115,00 4.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
278/2016 Interchair s.r.o.
Trnavská 112
821 01 Bratislava, 31402623
Rokovacie stoličky 108,66 4.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
279/2016 Skantech s.r.o.
Sekurisova 16
841 02 Bratislava, 35800046
Servis pristroja 151,36 4.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
280/2016 Bio-la-help s.r.o.
M.R.Štefánika 161/58
956 18 Bošany, 30884446
Diagnostikum 11,43 4.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
281/2016 Bio G s.r.o.
Kazanská 46
821 06 Bratislava, 34123415
Diagnostiká 187,19 4.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
282/2016 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Spotrebný materiál 956,00 4.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
283/2016 Trigon s.r.o.
Štefunkova 13
821 03 Bratislava, 31340954
Validácia laminárnych boxov 697,20 4.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
284/2016 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 92,60 4.4.2016 21.12.2015 Mgr. Juraj Lovásik
ZHHSRpEČ
285/2016 Bali
Saratovská 7
841 02 Bratislava, 17529069
Spotrebný materiál 201,18 5.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
286/2016 AZ Chrom s.r.o.
Robotnícka 10
831 03 Bratislava, 44984936
Spotrebný materiál 386,40 5.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
287/2016 Sigma-Aldrich
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava, 44613385
Chemikálie 62,16 5.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
288/2016 SMÚ
Karloveská 63
842 55 Bratislava, 30810701
Diagnostiká 65,00 5.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
289/2016 Profimed s.r.o.
Most pri Bratislave 877
900 46 Mosti pri Bratislave, 34712288
Hliníková fólia 144,00 5.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
290/2016 ÚNMS
Štefanovičová 3
810 05 Bratislava, 30810710
Norma 13,10 5.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
291/2016 Merck s.r.o.
Na Hřebenech II 1780/10
140 00 Praha, 16826971
Chemikálie 146,44 5.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
292/2016 Messer Tatragas s.r.o.
Chalúpkova 9
819 44 Bratislava, 00685852
Suchý ľad počas roka 2016 111,60 5.4.2016 164704/01/2015 prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
293/2016 Messer Tatragas s.r.o.
Chalúpkova 9
819 44 Bratislava, 00685852
Tlakové fľaše 553,93 5.4.2016 164704/01/2015 prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
294/2016 ÚNMS
Štefanovičová 3
810 05 Bratislava, 30810710
Norma 38,40 8.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
295/2016 Jemo Trading s.r.o.
Topoľová 18
811 04 Bratislava, 17317436
Diagnostiká 60,50 8.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
296/2016 Centralchem s.r.o.
Plynárenská 2
821 09  Bratislava, 31625444
Chemikálie 110,40 8.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
297/2016 Centralchem s.r.o.
Plynárenská 2
821 09  Bratislava, 31625444
Chemikálie 77,34 8.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
298/2016 Unicomp s.r.o.
Svätoplukova 23
058 01 Poprad, 31660967
Diagnostiká 59,60 8.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
299/2016 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Diagnostiká 76,25 8.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
300/2016 O.K. Servis BioPro SK s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava, 62914511
Diagnostiká 344,10 8.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
301/2016 Lambda Life a.s.
Levočská 3
851 01 Bratislva, 35488189
Náhradné diely 967,25 8.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
302/2016 DEMI
Milan Hrabinský
Rozvodná 19
Bratislava, 17398444
Pravidelná deratizácia 70,00 11.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
303/2016 U2 Group s.r.o.
Obrancov mieru 339
955 01 Továrniky, 36556254
Vedro s mopom 29,00 11.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
304/2016 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplň do tlačiarne 98,40 11.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
305/2016 Trilab s.r.o.
Družstevná 367/1
972 12 Nedožery, 44849737
Petriho misky 268,80 11.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
306/2016 Labway s.r.o.
Trstínska 13
841 06 Bratislava, 31400981
Oprava chladničky 102,00 11.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
307/2016 Bio G s.r.o.
Kazanská 46
821 06 Bratislava, 34123415
Diagnostiká 317,32 11.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
308/2016 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Spotrebný materiál 1 248,54 11.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
309/2016 V.G.Cars s.r.o.
Račianska 2964/155
831 54 Bratislava, 46221310
Oprava motorového vozidla 3 300,00 11.4.2016 20.01.2015 prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
310/2016 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 57,20 11.4.2016 21.12.2015 Mgr. Juraj Lovásik
ZHHSRpEČ
311/2016 Pelicantravel s.r.o.
Nám. SNP 6
811 06 Bratislava, 35897821
Letenky Viedeň-Berlín 431,52 12.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
312/2016 States Serum Institut
SSI Diagnostica
3400
Antiséra 1 973,00 12.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
313/2016 V.G.Cars s.r.o.
Račianska 2964/155
831 54 Bratislava, 46221310
Oprava motorového vozidla 380,76 12.4.2016 20.01.2015 prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
314/2016 Elektro Kame
Mýtna 17
811 07 Bratislava, 37125290
Vysávač 100,00 15.4.2016   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
ZHHSRpOČ
315/2016 Arguss s.r.o.
Záhradnícka 27
Bratislava, 31365213
Odvoz a zneškodnenie vyradeného majetku 15,00 15.4.2016   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
ZHHSRpOČ
316/2016 Agem Computers
Panónska 42
851 01 Bratislava, 35692715
Výpočtová technika 471,58 15.4.2016   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
ZHHSRpOČ
317/2016 Školex s.r.o.
Horárska 12
821 09  Bratislava, 31396763
Kancelársky nábytok 704,16 15.4.2016   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
ZHHSRpOČ
318/2016 Interchair s.r.o.
Trnavská 112
821 01 Bratislava, 31402623
Kancelárske stoličky 605,80 15.4.2016   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
ZHHSRpOČ
319/2016 Zeppelin SK s.r.o.
Zvolenská cesta 14605/50
974 05 Banská Bystrica, 31579710
Pravidelná ročná profylaktika dieselgenerátora 835,20 15.4.2016   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
ZHHSRpOČ
319-1/2016 QCMD, The Alltum Building
Todd Campus
Glasgow, G20 0XA, Scotland
Externá kontrola kvality 410,00 15.4.2016   Mgr. Juraj Lovásik
ZHHSRpEČ
320/2016 Ecoli s.r.o.
Studenohorská 12
841 03 Bratislava, 35815906
Žĺtková emulzia 70,00 18.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
321/2016 O.K. Servis BioPro SK s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava, 62914511
Diagnostikum 102,00 18.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
322/2016 Výskumný ústav vodného hospodárstva
Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5
812 49 Bratislava, 00156850
Medzilaboratórna porovnávacia skúška 156,00 18.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
323/2016 Merck s.r.o.
Na Hřebenech II 1780/10
140 00 Praha, 16826971
Chemikálie 343,00 18.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
324/2016 Sigma-Aldrich
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava, 44613385
Diagnostiká 244,32 18.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
325/2016 Lambda Life a.s.
Levočská 3
851 01 Bratislva, 35488189
Diagnostiká 272,40 18.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
326/2016 Amedis s.r.o.
Mlynská 10
921 01 Piešťany, 00612758
Servis prístroja 252,00 18.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
327/2016 Labo SK s.r.o.
Slávičie údolie 102/A
811 02 Bratislava, 36365556
Spotrebný materiál, diagnostiká 546,60 18.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
328/2016 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 80,60 18.4.2016 21.12.2015 Mgr. Juraj Lovásik
ZHHSRpEČ
329/2016 Tempering
Novomestského 61
949 01 Nitra, 34518860
Školenie zamestnancov 216,00 22.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
330/2016 Vema s.r.o.
Prievozská 14/A
821 09 Bratislava, 31355374
Školenie k pokladničnému modulu 150,00 22.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
331/2016 Agem Computers
Panónska 42
851 01 Bratislava, 35692715
Telefónny aparát 19,33 22.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
332/2016 Novakits
40, Boulevard Jean Ingres
44100 Nantes
Francúzsko
Diagnostiká 685,00 22.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
333/2016 Hach Lange s.r.o.
Roľnícka 21
831 07 Bratislava, 17529069
Spotrebný materiál 710,40 22.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
334/2016 ÚNMS
Štefanovičová 3
810 05 Bratislava, 30810710
Norma 22,30 22.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
335/2016 Messer Tatragas s.r.o.
Chalúpkova 9
819 44 Bratislava, 00685852
Tlakové fľaše hélium 5.0,  522,00 22.4.2016 164704/01/2015 prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
336/2016 Trilab s.r.o.
Družstevná 367/1
972 12 Nedožery, 44849737
Petriho misky 134,40 22.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
337/2016 Bio G s.r.o.
Kazanská 46
821 06 Bratislava, 34123415
Diagnostiká 419,93 22.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
338/2016 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Spotrebný materiál, diagnostiká 877,60 22.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
339/2016 KO & KA s.r.o.
Kadnárová 102
831 06 Bratislava, 31355412
Tlač brožúry 3 750,00 25.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
340/2016 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 82,20 25.4.2016 21.12.2015 Mgr. Juraj Lovásik
ZHHSRpEČ
341/2016 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplne do tlačiarne 348,00 27.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
342/2016 Miomed s.r.o.
Mýtna 28
811 07 Bratislava, 44729081
Lekárska preventívna prehliadka 310,80 27.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
343/2016 V.G.Cars s.r.o.
Račianska 2964/155
831 54 Bratislava, 46221310
Servis motorového vozidla 364,97 27.4.2016 20.01.2015 prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
344/2016 Canberra-Packard s.r.o.
Vojtecha Tvrdého 790/13
010 01 Žilina,
Chemikália, spotrebný materiál 2 725,20 27.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
345/2016 Ecoli s.r.o.
Studenohorská 12
841 03 Bratislava, 35815906
Diagnostiká 167,40 27.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
346/2016 Tocoen s.r.o.
Svážna 372/22
634 00 Brno, 49435892
Diagnostiká 1 111,35 27.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
347/2016 ÚNMS
Štefanovičová 3
810 05 Bratislava, 30810710
Normy 46,70 27.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
348/2016 Labservice s.r.o.
Duklianska 55
052 01 Spišská Nová Ves, 00685852
Chemikálie 423,60 27.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
349/2016 Dynex Servis s.r.o.
Gaštanova 10
974 01 Banská Bystrica, 36030848
Validácia readra a premývačky 1 161,60 28.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
350/2016 Miele s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava, 35872161
Výmena živice v umývačke Miele 78,24 28.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
351/2016 Sekvenačné centrum
Mlynská dolina
942 15 Bratislava,
Sekvenačné reakcie 240,00 28.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
352/2016 Bio G s.r.o.
Kazanská 46
821 06 Bratislava, 34123415
Diagnostiká 207,61 28.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
353/2016 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Spotrebný materiál 323,62 28.4.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ