Objednávky stravovacieho zariadenia marec 2016 Tlačiť E-mail
Objednávky
Identifikačný údaj objednávky Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH   ( € ) Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia zmluvy Objednávku podpísal/a
88/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 80,74 1.3.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
89/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 81,71 2.3.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
90/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 33,04 1.3.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
91/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 106,75 4.3.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
92/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 93,14 8.3.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
93/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 128,28 4.3.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
94/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 287,00 7.3.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
95/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 123,51 7.3.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
96/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 162,94 9.3.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
97/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 70,54 11.3.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
98/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 52,51 14.3.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
99/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 170,45 14.3.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
100/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 190,56 14.3.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
101/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Potravinársky tovar 99,49 15.3.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
102/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 51,63 16.3.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
103/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 34,31 11.3.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
104/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 69,91 17.3.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
105/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 20,93 17.3.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
106/2016/SZ  Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 POtravinársky tovar 145,18 21.3.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
107/2016/SZ Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 36,59 22.3.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
108/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 134,34 24.3.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
109/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 143.00 24.3.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
110/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 93,08 29.3.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
111/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 93,08 29.3.2016 9.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
112/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 90,99 30.3.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
113/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 59,77 29.3.2016 1.3.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
114/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Potravinársky tovar 33,10 30.3.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
115/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 35,15 21.3.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia