Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3337
Počet zobrazení obsahu : 19216637
Letné olympijské hry 2016 Rio de Janeiro, Brazília Tlačiť E-mail

2016_Summer_Olympics_logoLetné olympijské hry 2016 sa budú konať od 5. augusta do 21. augusta v Riu de Janeiro v juhovýchodnej časti Brazílie. Predpokladá sa, že na tomto podujatí sa zúčastní viac ako 10 500 športovcov z viac ako 200 krajín sveta. V rámci olympijských hier sa budú konať aj futbalové zápasy v Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Sao Paulo a v Manaus v severnej časti Brazílie. Následne sa v Riu de Janeiro budú od 7. septembra do 18. septembra konať paralympijské hry s predpokladaným počtom viac ako 4 000 športovcov. Odhaduje sa, že Brazíliu počas letných olympijských hier navštívi zhruba pol milióna návštevníkov z rôznych kútov sveta. 

 

Obr. 1: Oblasti konania Letných olympijských hier a futbalových zápasov 2016, Brazília

rio2016_obr1a

rio2016_obr1b

Zdroj: ECDC, www.ecdc.europa.euVýskyt prenosných ochorení


V Brazílii sa vyskytujú ochorenia najmä v súvislosti s nízkymi hygienickými podmienkami, výskytom komárov rodu Aedes, voľne žijúcich zvierat, klimatickými podmienkami a s hromadnými podujatiami. Výskyt niektorých ochorení závisí aj od geografickej polohy navštívenej oblasti. Medzi najčastejšie patria ochorenia prenášané vodou a potravinami a ochorenia prenášané vektormi. Letné olympijské hry 2016 sa budú konať v období, kedy je v Brazílii chladnejšie a suchšie počasie. Očakáva sa preto, že aktivita komárov, teda ich množenie, bude nízka.


Ochorenia prenášané vodou a potravinami

Úrady v Brazílii hlásia ročne v priemere 665 epidémií ochorení prenášaných vodou a potravinami. Najčastejšie faktory prenosu sú kontaminované potraviny a voda. Medzi patogény, ktoré sa najčastejšie podieľajú na vzniku ochorení, patria salmonely, stafylokoky, Escherichia coli alebo Bacillus cereus. Často sa vyskytuje aj vírusová hepatitída typu A. Miestom nakazenia boli zistené zariadenia rôzneho typu, či už súkromné reštaurácie alebo menšie obchody s potravinami alebo pečivom.  Podľa WHO patrí Brazília medzi krajiny so stredným výskytom ochorení prenášaných vodou a potravinami.


Ochorenia prenášané komármi

Brazília poskytuje vhodné klimatické podmienky na bežný výskyt komárov. Vyskytujú  a rozmnožujú sa najmä v teplom a vlhkom prostredí. Ochorenia prenášajú najmä komáre rodu Aedes. Počas olympijských hier sa za rizikové oblasti, v súvislosti s uštipnutím komára a následným ochorením, považujú regióny na severe a severovýchode Brazílie, keďže v južných častiach Brazílie (vrátane Rio de Janeiro) sa predpokladá chladnejšie a suchšie počasie. V žiadnom prípade to však neznamená, že by sa mali ignorovať preventívne opatrenia proti uštipnutiu komárom aj v menej rizikových oblastiach.


Infekcia Zika vírusom

V roku 2015 sa v Brazílii zistil domáci prenos Zika vírusu a tento vírus sa v súčasnosti považuje za najväčší verejno-zdravotný problém. Zika vírus je nebezpečný najmä pre tehotné ženy, pretože môže u plodu podnietiť vznik zmien vo vývoji centrálneho nervového systému. Brazílske zdravotné úrady odhadujú, že počas roka 2015 sa Zika vírusom nakazilo od pol milióna do 1,5 milióna ľudí. Počas minulého roka a v priebehu tohto roka spustili Brazílske úrady rozsiahle preventívne programy proti množeniu komárov prenášajúcich Zika vírus.  


Horúčka Dengue

Výskyt horúčky Dengue zostáva v Brazílii na vysokej úrovni. Prenos vírusu Dengue sa vyskytuje počas celého roka, no najintenzívnejší je v mesiacoch od februára do júna, teda v letných mesiacoch v Brazílii.


Chikungunya

Tento vírus sa objavil v roku 2013 na ostrove Saint Martin a následne sa šíril do susedných oblastí, vrátane Južnej Ameriky. Od začiatku tohto roka do apríla  bolo hlásených viac ako 38 000 prípadov ochorenia, z čoho 9,3 % prípadov bolo zaznamenaných v Brazílii. V decembri 2015 miestne úrady potvrdili aktívnu cirkuláciu vírusu chinkungunya v populácii štátu Rio de Janeiro.


Malária

Malária sa vyskytuje iba v lesnatých a vlhkých oblastiach, ako sú Amazon, severné a severozápadné regióny krajiny. Z týchto oblastí sa za rok 2014 hlásilo okolo 150 000 prípadov malárie.  Napriek tomu, že štát Rio de Janeiro je vyhlásený za oblasť bez výskytu malárie, predsa len sa v jeho strednej časti so zalesnenými oblasťami hlási v priemere 6 prípadov malárie ročne. Obr. 2: Oblasti šírenia malárie, Brazília

rio2016_obr2

Zdroj: ECDC, www.ecdc.europa.eu, 2015


Žltá zimnica

Bežne sa vyskytuje vo väčšine častí Brazílie. Prípady žltej zimnice sa stále vyskytujú aj napriek zavedeniu očkovacích programov. Od roku 1947 nebol zaznamenaný mestský typ žltej zimnice a preto sa pri návšteve Rio de Janeiro očkovanie proti žltej zimnice nevyžaduje. 
Odporúčania


Pred vycestovaním:

-    skontrolovať, poprípade doplniť, očkovania proti poliomyelitíde, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, osýpkam, mumpsu a ružienke,

-    očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A – môže sa vykonať monovalentnou vakcínou alebo kombinovanou vakcínou spolu s očkovaním proti vírusovej hepatitíde typu B,  

-    očkovanie proti chrípke – odporúča sa vzhľadom na chrípkovú sezónu na južnej pologuli (v južných a juhovýchodných častiach Brazílie vrátane Rio de Janeiro),

-    očkovanie proti žltej zimnici – odporúča sa v prípade návštevy futbalových zápasov v Belo Horizonte a Manaus,

-    očkovanie proti besnote – odporúča sa v prípade pobytu dlhšieho ako 1 mesiac a vo vidieckych oblastiach,

-    predexpozičná profylaxia proti besnote – odporúča sa konzultácia s lekárom v prípade pobytu dlhšieho ako 1 mesiac vo vidieckych oblastiach,  

-    malarická chemoprofylaxia – odporúča sa konzultácia s lekárom v prípade pobytu v oblastiach výskytu malárie.


Počas pobytu:

-    dodržiavať opatrenia na zmiernenie rizika gastrointestinálnych ochorení – konzumácia balenej vody a minerálnych vôd, iba dôkladne uvareného mäsa a rýb, iba ošúpaného ovocia,  nepoužívať do nápojov ľad voľne predávaný na trhoch, umývanie ovocia a zeleniny pred každou konzumáciou, dodržiavanie zásad osobnej hygieny, časté umývanie rúk, všímať si hygienické podmienky v zariadeniach, kde sa nakupuje jedlo a nápoje,  

-    dodržiavať opatrenia na zníženie rizika uštipnutia komármi – použitie repelentov, ľahké dlhé oblečenie z prírodného materiálu najlepšie svetlej farby, použitie moskytiérov počas spánku nielen v noci ale aj cez deň, kedy sú komáre najaktívnejšie a pod.,

-    vyvarovať sa rizikovému sexuálnemu správaniu,

-    používať kondómy pri sexuálnom styku.


Po návrate:

-    kontrolovať svoj zdravotný stav (najmä horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, tráviace ťažkosti)

-    kontaktovať svojho lekára v prípade zdravotných ťažkostí a oboznámiť ho s pobytom v Brazílii počas Letných olympijských hier (pozitívna cestovateľská anamnéza).


Odporúčania pre tehotné ženy a ženy plánujúce otehotnieť:

-    odložiť, resp. zrušiť, cesty do rizikových oblastí (najmä sever a  severovýchod  Brazílie – Manaus, Salvador),

-    dodržiavať opatrenia na zabránenie uštipnutia komármi v prípade cestovania do Brazílie.


Odporúčania pre osoby s oslabeným imunitným systémom (rôzne chronické ochorenia):

-    vyhľadať lekára pred vycestovaním za účelom prekonzultovania zdravotného stavu a potrebných preventívnych opatrení. Viac informácií nájdete na webovej stránke Európskeho centra pre kontrolu chorôb (ECDC): 

http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?ID=1405&List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&Source=http%3A%2F%2Fecdc%2Eeuropa%

2Eeu%2Fen%2FPages%2Fhome%2Easpx.V Bratislave, dňa 13. 5. 2016