Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3236
Počet zobrazení obsahu : 18432241
Konzervačné látky - často kladené otázky Tlačiť E-mail

Čo sú konzervačné látky?

Konzervačné látky sú prísady/látky, ktoré boli osobitne zvolené vďaka svojej schopnosti zabrániť mikróbom, ako sú baktérie alebo plesne, v tom, aby kontaminovali kozmetický výrobok počas skladovania a používania spotrebiteľom. Konzervačné látky sa pridávajú do kozmetických výrobkov a mnohých iných spotrebných tovarov, ako sú potraviny, nápoje alebo farmaceutické výrobky, aby nedošlo k ich znehodnoteniu v dôsledku množenia mikróbov alebo nežiaducich chemických zmien[1].


Prečo sú v kozmetických výrobkoch potrebné konzervačné látky?

Na našej pokožke, vo vzduchu okolo nás, a dokonca aj v potravinách, ktoré konzumujeme, a vo vode, ktorú pijeme, sú prirodzene prítomné baktérie a huby. Kozmetické výrobky obsahujú určité množstvo vody a po otvorení sa v nich v dôsledku vystavenia kyslíku a kolísajúcej teplote môže vytvoriť prostredie priaznivé pre množenie baktérií alebo rast húb, čo môže zvýšiť pravdepodobnosť, že osoba používajúca daný prípravok dostane infekciu. Takáto mikrobiálna kontaminácia môže výrobky znehodnotiť, rozložiť ich zložky, zhoršiť alebo zničiť zamýšľané vlastnosti výrobku a môže viesť k ohrozeniu zdravia spotrebiteľov. Výrobky, ktoré nie sú náležite konzervované, by preto mohli mať kratší čas použiteľnosti a mohli by spotrebiteľov ohroziť.


Ako sa stanoví, že konzervačné látky používané v kozmetických výrobkoch sú bezpečné?

Stanovenie bezpečnosti konzervačnej látky začína u dodávateľa konzervačnej látky a pokračuje v priebehu celého vývoja a životného cyklu výrobku. Cieľom je používať konzervačné látky v nízkych koncentráciách, pričom skutočná úroveň je obmedzená na to, čo je nevyhnutné na účinné zakonzervovanie výrobku a jeho bezpečné používanie spotrebiteľom. Regulačné orgány pozorne sledujú medzinárodné vedecké a regulačné správy, aby mohli pravidelne preskúmavať bezpečnosť kozmetických prísad.


Čo je systém konzervácie?

Systém konzervácie je kombináciou jedinečných fyzikálnych vlastností kozmetického výrobku, jeho obalu a konzervačných prísad používaných v kozmetických prípravkoch na zabezpečenie kvality výrobku a jeho bezpečnosti pre spotrebiteľa. Dve z najdôležitejších fyzikálnych vlastností kozmetického prípravku, ktoré určujú výber kompatibilných konzervačných prísad, sú aktivita vody[2] a pH. Veľmi vysoké alebo veľmi nízke pH spravidla potláča množenie mikróbov, ale často nie je pre kozmetické výrobky a ich očakávané prínosy pre spotrebiteľov vhodné. Kozmetické výrobky, ktoré majú neutrálne pH, poskytujú prostredie, ktoré je priaznivejšie pre prežitie a množenie mikróbov. Na potenciál množenia mikróbov má vplyv aj aktivita vody. A napokon, pravdepodobnosť kontaminácie kozmetického výrobku počas používania spotrebiteľom ovplyvňuje aj to, ako je kozmetický výrobok zabalený alebo ako sa má používať. Napríklad v prípade otvoreného téglika pleťového krému je potenciál kontaminácie vyšší ako v prípade pleťového mlieka, ktoré sa dávkuje cez pumpičku. To je zjednodušený príklad toho, ako vedci postupujú pri navrhovaní systémov konzervácie.


Ako fungujú konzervačné látky použité v kozmetických výrobkoch?

Konzervačné prísady chránia kozmetické výrobky tak, že zabraňujú rastu alebo množeniu mikróbov, ako sú baktérie a huby, ktoré môžu byť do výrobku zanesené počas životného cyklu výrobku v dôsledku jeho používania spotrebiteľom, alebo tento rast a množenie regulujú. Úlohou týchto dôležitých prísad je konkrétne a selektívne pôsobiť na rôzne mikróby.

Konzervačné látky fungujú dvoma spôsobmi. V prvom prípade ničia vegetatívne bunky, ktoré sú v kozmetickom výrobku prítomné v čase výroby. Pritom sa zvyčajne chemicky porušia bunkové steny alebo narušia biochemické dráhy. V druhom prípade zastavujú alebo potláčajú množenie mikróbov tak, že vytvoria prostredie, ktoré mikróbom neumožňuje množiť sa alebo klíčiť (v prípade spór).

Tým, že minimalizujú rast a množenie mikróbov, tieto prísady zohrávajú dôležitú úlohu pri predchádzaní znehodnoteniu výrobku a chránia spotrebiteľov pred prípadnými nepriaznivými účinkami na zdravie, ako sú napríklad kožné alebo očné infekcie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku kontaminácie výrobkov takýmito mikróbmi.


Ako sú kozmetické výrobky vystavené mikróbom?

Kozmetické výrobky sú vystavené mikróbom troma rôznymi spôsobmi. Po prvé, nežiaduce mikróby môžu byť prítomné v niektorých surovinách. Po druhé, nežiaduce mikróby môžu byť zanesené do výrobku počas výrobného procesu. Po tretie, mikróby môže do kozmetických výrobkov zaniesť spotrebiteľ počas ich používania. Preto pri navrhovaní systému konzervácie kozmetických výrobkov dôležitá kontrola surovín, osvedčené výrobné postupy aj návrh balenia.

Mikróby sa nachádzajú všade v životnom prostredí a na ľudskom tele a môžu byť zanesené do výrobku v ktoromkoľvek okamihu jeho životného cyklu. Mikróby spotrebujú nedostatočne konzervovaný výrobok na svoju výživu, čo v konečnom dôsledku povedie k jeho znehodnoteniu, nežiaducnosti a nepoužiteľnosti. Mnohé kozmetické výrobky sú vyrobené na báze vody, skladujú sa spravidla pri izbovej teplote a používajú sa v mokrom a vlhkom (napr. v kúpeľni), tmavom, teplom prostredí alebo za podmienok, v ktorých sa do výrobku môže ľahko dostať voda. Mnohé kozmetické výrobky sú okrem toho určené na viacnásobné/opakované použitie a v takom prípade môžu byť mikróby priamo zanesené do výrobku počas manipulácie s ním alebo jeho používania.

Možnosti mikrobiálnej kontaminácie sa výrazne líšia v závislosti od druhu kozmetického výrobku, plánovaného použitia a konkrétnej formy obalu. Pri posudzovaní a výbere typu konzervačných prísad, ktoré budú potrebné na to, aby sa primerane zaistila bezpečnosť akéhokoľvek výrobku, sa preto zohľadňuje niekoľko faktorov.

Napríklad:

Riasenka: hoci je možnosť mikrobiálnej kontaminácie pomerne malá, tieto výrobky sa používajú v okolí citlivých oblastí, ako sú napríklad oči.

Vlasový šampón a kondicionér: vyššie riziko kontaminácie vzhľadom na to, že pri používaní, teda otváraní fľaše v sprche, sa do výrobku môže dostať voda. Riziko kontaminácie znižujú fľaše s pumpičkami a iné formy balenia, ktoré neumožňujú, aby sa do fľaše dostala voda.

Pleťový krém v otvorenom tégliku: spotrebiteľ si pri každom použití naberá výrobok prstami. Pritom sa do výrobku pri každom použití môžu zaniesť mikróby.


Čo sa stane, ak výrobok nie je dostatočne konzervovaný?

Ak výrobok nie je dostatočne konzervovaný, môže dôjsť k zmene jeho vzhľadu a vône, alebo sa jeho jednotlivé zložky môžu oddeliť do viacerých vrstiev. Mikróby prítomné vo výrobkoch však môžu zostať nepovšimnuté. Spotrebiteľ nemusí byť schopný zistiť, či je výrobok primerane konzervovaný alebo nie. Výrobcovia pred uvedením výrobku na trh overujú účinnosť systémov konzervácie; ak výrobok týmto testom neprejde, nedostane sa na trh.


Ako sa konzervujú výrobky označené ako „prírodné“ alebo „bio“?

Bez ohľadu na všetky marketingové tvrdenia alebo označenia, či na to, že podľa etikety ide o „prírodný“ či „bio“ výrobok, výrobcovia musia uskutočniť testy, aby zabezpečili, že výrobok je náležite chránený pred mikrobiálnou kontamináciou.

Na prírodné alebo „bio“ suroviny sa vzťahujú rovnaké požiadavky ako na syntetické materiály, aby sa zabezpečilo, že výrobok bude pri používaní podľa návodu bezpečný.

Všetky kozmetické výrobky bez ohľadu na tvrdenia, ktoré sú na nich uvedené, alebo na ich značku, musia prejsť rovnakou kontrolou a posudzovaním výrobcami, aby sa zabezpečilo, že sú náležite konzervované.


Čo by sa stalo, keby kozmetické výrobky neobsahovali konzervačné látky?

Bez konzervačných látok by kozmetické výrobky mali veľmi obmedzený čas použiteľnosti, rýchlo by sa znehodnotili, alebo by sa prinajmenšom museli skladovať v chladničkách či prípadne baliť na jednorazové použitie. Umiestnenie chladničiek do kúpeľní a spŕch by, pravdaže, nebolo praktické a množstvo odpadu, ktoré by vzniklo z obalov na jedno použitie by bolo z hľadiska udržateľnosti životného prostredia obrovské. Prípadná mikrobiálna kontaminácia kozmetického výrobku by okrem toho mohla viesť ku kožným alebo očným infekciám alebo podráždeniu týchto orgánov.

Vypracovala: Pracovná skupina ICCR pre konzerváciu kozmetických výrobkov

 

[1] Donald S. Orth, Insights Into Cosmetic Microbiology. 2010, Allured Business Media.

[2] Aktivita vody alebo aw je pomer parciálneho tlaku vodných pár v látke k štandardnému parciálnemu tlaku vodných pár. aw ovplyvňuje množenie mikróbov, a teda čím vyššia je aw, tým skôr výrobok podľahne množeniu baktérií.