Funkcia zložiek v kozmetickom výrobku Tlačiť E-mail

ABRAZÍVNA LÁTKA - ABRASIVE - Odstraňuje materiály z rozličných častí povrchu tela alebo uľahčuje mechanické čistenie zubov, alebo zvyšuje ich lesk.

ABSORBENT - ABSORBENT - Pohlcuje látky rozpustené vo vode a/alebo v tukoch, alebo jemne rozptýlené látky.

PROTIHRUDKUJÚCA LÁTKA - ANTICAKING - Umožňuje voľný pohyb tuhých častíc, a tým zabraňuje zhlukovaniu práškových kozmetických výrobkov do hrudiek alebo tvrdej hmoty.

ANTIKORÓZNA LÁTKA - ANTICORROSIVE - Zabraňuje korózii obalu.

PROTILUPINOVÁ LÁTKA - ANTIDANDRUFF - Pomáha obmedzovať tvorbu lupín.

PROTIPENIVÁ LÁTKA - ANTIFOAMING - Potláča tvorbu peny počas výroby alebo znižuje penivosť konečných výrobkov.

ANTIMIKROBIÁLNA LÁTKA - ANTIMICROBIAL - Znižuje rast mikroorganizmov na pokožke.

ANTIOXIDANT - ANTIOXIDANT - Spomaľuje reakcie podporované kyslíkom, čím zabraňuje zoxidovaniu a stuchnutiu.

ANTIPERSPIRAČNÁ LÁTKA - ANTIPERSPIRANT - Znižuje potenie.

LÁTKA PROTI TVORBE PLAKU - ANTIPLAQUE - Zabraňuje tvorbe povlaku.

LÁTKA PROTI TVORBE KOŽNÉHO MAZU - ANTISEBORRHOEIC - Pomáha regulovať tvorbu kožného mazu.

ANTISTATICKÁ LÁTKA - ANTISTATIC - Znižuje statickú elektrinu odstránením povrchového elektrického náboja.

ADSTRINGENTNÁ LÁTKA - ASTRINGENT - Sťahuje pokožku.

SPOJIVOVÁ LÁTKA - BINDING - Zabezpečuje súdržnosť kozmetických výrobkov.

BIELIACA LÁTKA - BLEACHING - Zasvetľuje odtieň farby vlasov, zubov alebo pokožky.

PUFRAČNÁ LÁTKA - BUFFERING - Stabilizuje hodnotu pH kozmetických výrobkov.

OBJEMOVÁ LÁTKA - BULKING - Znižuje objemovú hmotnosť kozmetických výrobkov.

CHELATAČNÁ LÁTKA - CHELATING - Reaguje a tvorí komplexy s iónmi kovových prvkov, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu a/alebo vzhľad kozmetických výrobkov.

ČISTIACA LÁTKA - CLEANSING - Pomáha udržať čistotu povrchu tela.

KOZMETICKÉ FARBIVO- COSMETIC COLORANT - Zafarbuje kozmetické výrobky a/alebo dodáva farbu pokožke a/alebo jej súčastiam (vlasy, mihalnice, nechty). Ako farbivá sa môžu používať iba látky uvedené v prílohe III a IV nariadenia 1223/2009.

DENATURAČNÁ LÁTKA - DENATURANT - Dodáva kozmetickým výrobkom nepríjemnú chuť. Obvykle sa pridáva do kozmetických výrobkov obsahujúcich etanol.

DEZODORAČNÁ LÁTKA - DEODORANT - Znižuje alebo prekrýva nepríjemné telesné pachy.

DEPILAČNÁ LÁTKA - DEPILATORY - Odstraňuje nežiaduce ochlpenie.

LÁTKA NA ZLEPŠENIE ROZČESÁVANIA VLASOV - DETANGLING - Znižuje alebo zabraňuje vzájomnej spletenosti vlasov spôsobenej zmenou povrchu alebo poškodením vlasov a tak zlepšuje ich rozčesávanie.

ZVLÁČŇUJÚCA LÁTKA - EMOLLIENT - Zmäkčuje a zvláčňuje pokožku.

EMULGÁTOR - EMULSIFYING - Pomáha tvorbe dokonalých zmesí nemiešateľných tekutín zmenou povrchového napätia.

STABILIZÁTOR EMULZIE - EMULSION STABILISING - Podporuje proces tvorby emulzie a zlepšuje stabilitu a trvanlivosť výrobku.

FILMOTVORNÁ LÁTKA - FILM FORMING - Pri aplikovaní na pokožku, vlasy alebo nechty vytvára neprerušovanú jemnú vrstvu.

PENIDLO - FOAMING - Zadržuje veľké množstvo malých bublín vzduchu alebo iného plynu v malom objeme kvapaliny zmenou povrchového napätia kvapaliny.

LÁTKA NA ZLEPŠENIE TVORBY PENY - FOAM BOOSTING - Zlepšuje kvalitu peny spôsobom zlepšenia jednej alebo viacerých z týchto vlastností: objem, konzistencia a/alebo stabilita.

GÉLOTVORNÁ LÁTKA - GEL FORMING - Dodáva kvapalným výrobkom konzistenciu gélu (polotuhé výrobky s určitou elasticitou).

LÁTKA NA ZLEPŠENIE KONDÍCIE VLASOV - HAIR CONDITIONING - Zabezpečuje ľahké česanie, pružnosť, jemnosť a lesk vlasov a/alebo dodáva vlasom objem, ľahkosť, lesk atď.

FARBA NA VLASY A MIHALNICE - HAIR AND EYELASH DYEING - Zafarbuje vlasy a mihalnice.

LÁTKA NA FIXÁCIU VLASOV - HAIR FIXING - Umožňuje fixáciu účesu.

LÁTKA NA TRVALÚ ONDULÁCIU ALEBO NAROVNÁVANIE VLASOV A MIHALNÍC - HAIR AND EYELASH WAVING OR STRAIGHTENING - Modifikuje chemickú štruktúru vlasov a mihalníc , čím umožňuje dosiahnuť požadovaný tvar.

HUMEKTANT - HUMECTANT - Zadržiava a uchováva vlhkosť.

HYDROTROPNÁ LÁTKA - HYDROTROPE - Zvyšuje rozpustnosť látok, ktoré sú vo vode len málo rozpustné.

KERATOLYTICKÁ LÁTKA - KERATOLYTIC - Odstraňuje odumreté bunky zrohovatených vrstiev pokožky.

LÁTKA NA PREKRYTIE VÔNE A CHUTI - MASKING - Znižuje alebo potláča základný pach alebo chuť výrobku.

ZVLHČUJÚCA LÁTKA - MOISTURISING - Zvyšuje obsah vody v pokožke a udržiava pokožku jemnú a hladkú.

LÁTKA NA ZLEPŠENIE KONDÍCIE NECHTOV - NAIL CONDITIONING - Zlepšuje kozmetické vlastnosti nechtov.

KALIACA LÁTKA - OPACIFYING - Znižuje priehľadnosť alebo priesvitnosť kozmetických výrobkov.

LÁTKA NA ÚSTNU HYGIENU - ORAL CARE - Zabezpečuje napr. čistiace, dezodoračné alebo ochranné účinky v ústnej dutine.

OXIDAČNÁ LÁTKA - OXIDISING - Mení chemickú povahu inej látky pridaním kyslíka alebo odobratím vodíka.

PERLEŤOTVORNÁ LÁTKA - PEARLESCENT - Dodáva kozmetickým výrobkom perleťový vzhľad.

ZMÄKČOVADLO - PLASTICISER - Zmäkčuje a dodáva pružnosť inej látke, ktorá by sa inak ťažko deformovala, roztierala alebo spracúvala.

KONZERVAČNÁ LÁTKA - PRESERVATIVE - Potláča najmä rozmnožovanie mikroorganizmov v kozmetických výrobkoch. Na konzerváciu výrobkov sa môžu použiť len látky uvedené v prílohe IV nariadenia 1223/2009.

HNACIA LÁTKA - PROPELLANT - Vytvára tlak v aerosólových obaloch a vytláča ich obsah po otvorení ventilu. Niektoré skvapalnené hnacie plyny môžu mať funkciu rozpúšťadla.

REDUKUJÚCA LÁTKA - REDUCING - Mení chemickú povahu inej látky pridaním vodíka alebo odobratím kyslíka.

VÝŽIVNÁ LÁTKA - REFATTING - Dopĺňa lipidy do vlasov alebo vrchnej vrstvy pokožky.

OSVIEŽUJÚCA LÁTKA - REFRESHING - Príjemne osviežuje pokožku.

LÁTKA NA ZLEPŠENIE KONDÍCIE POKOŽKY - SKIN CONDITIONING - Udržuje pokožku v dobrom stave.

LÁTKA NA OCHRANU POKOŽKY - SKIN PROTECTING - Pomáha zabráneniu škodlivým účinkom na pokožku spôsobeným vonkajšími faktormi.

VYHLADZUJÚCA LÁTKA - SMOOTHING - Podporuje dosahovanie hladkého povrchu pokožky znížením drsnosti alebo nepravidelnosti.

ROZPÚŠŤADLO - SOLVENT - Rozpúšťa iné látky.

UPOKOJUJÚCA LÁTKA - SOOTHING - Pomáha upokojiť pokožku tela alebo vlasovú pokožku.

STABILIZÁTOR - STABILISING - Zlepšuje stabilitu zložiek alebo výrobkov a ich životnosť.

POVRCHOVO AKTÍVNA LÁTKA - SURFACTANT - Znižuje povrchové napätie kozmetických výrobkov a napomáha rovnomerné nanášanie pri ich použití.

OPAĽOVACIA/STMAVUJÚCA LÁTKA - TANNING - Spôsobuje zhnednutie pokožky pri vystavení alebo bez vystavenia UV žiareniu.

TONIZUJÚCA LÁTKA - TONIC - Vytvára pocit zdravej pokožky a zdravých vlasov.

UV ABSORBÉR - UV ABSORBER - Ochraňuje kozmetické výrobky pred účinkami UV žiarenia.

UV FILTER - UV FILTER - Zachytáva časť UV žiarenia s cieľom chrániť pokožku alebo vlasy pred škodlivými účinkami tohto žiarenia. Na ochranu pred slnečným žiarením sa môžu používať len UV filtre uvedené v prílohe VI nariadenia 1223/2009.

REGULÁTOR VISKOZITY - VISCOSITY CONTROLLING - Zvyšuje alebo znižuje viskozitu kozmetických výrobkov.