Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3811
Počet zobrazení obsahu : 22106204
Návštevnosť nadstavbových poradní zdravia na RÚVZ Tlačiť E-mail

Návštevnosť základnej poradne zdravia od 1.1.2019 do 31.12.2019

Typ poradne

Vyšetrenie

Muži

Ženy

Spolu

Základná poradňa

základné 1. vyšetrenie

1668

3720

5388

kontrolné vyšetrenie

987

2409

3396

Vyšetrenie rizika kardiovaskulárnych chorôb

základné 1. vyšetrenie

582

1379

1961

Kontrolné vyšetrenie

451

1259

1710Návštevnosť špecializovaných poradní od 1.1.2019 do 31.12.2019

Názov poradne

 

Počet

Poradňa zdravej výživy

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

2172

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odb. poradenstvo v sledovanom roku

2437

Počet návštev

2417

Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

580

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odb. poradenstvo v sledovanom roku

2307

Počet návštev

7932

Poradňa odvykania od fajčenia

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

357

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odb. poradenstvo v sledovanom roku

961

Počet návštev

829

Poradňa podpory psychického zdravia

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

45

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odb. poradenstvo v sledovanom roku

49

Počet návštev

49

Poradňa pre deti a mládež

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

367

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odb. poradenstvo v sledovanom roku

77

Počet návštev

84

Poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

298

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odb. poradenstvo v sledovanom roku

293

Počet návštev

540

Poradňa nefarmakologického ovplyvňovania TK

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

28

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odb. poradenstvo v sledovanom roku

113

Počet návštev

138

Poradňa protidrogová a HIV/AIDS

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

459

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odb. poradenstvo v sledovanom roku

667

Počet návštev

655

Poradňa pre HBsAg pozitívne rodiny

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

74

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odb. poradenstvo v sledovanom roku

201

Počet návštev

74

Poradňa pre tehotné a dojčiace matky

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

14

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odb. poradenstvo v sledovanom roku

14

Počet návštev

42