Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3691
Počet zobrazení obsahu : 21335261
Legislatíva a prijímanie neočkovaného dieťaťa do materskej školy PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 02. máj 2016 12:07

Povinnosti prevádzkovateľa materskej školy sú uvedené v § 24 zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle citovaného paragrafu ods. 6 v predškolskom zariadení môže byť umiestnené len dieťa, ktoré je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. V odseku 7 citovaného paragrafu je uvedené, že potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti má okrem iného obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní a vydáva ho ošetrujúci lekár.

Podmienkou prijatia dieťaťa do predškolského zariadenie je predloženie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti s uvedeným údajom o očkovaní, resp. neočkovaní dieťaťa. Údaj o neočkovaní dieťaťa nie je dôvodom pre neprijatie dieťaťa do zariadenia, je však dôležitý v prípade výskytu prenosného ochorenia v detskom kolektíve pre epidemiologické šetrenie v ohnisku výskytu nákazy.

Orgán verejného zdravotníctva udeľuje sankcie prevádzkovateľovi zariadenia v prípade, že dokumentácia dieťaťa nie je kompletná, t.j. neobsahuje všetky požadované údaje, vrátane údajov o očkovaní, resp. neočkovaní dieťaťa.