Faktúry apríl 2016 Tlačiť E-mail
Faktúry

číslo fa.

Variab. symbol

Dodávateľ -  IČO

popis

fakturovaného

plnenia

hodnota s DPH (€ )

objednávka

zmluva

dátum doručenia

dátum zaplatenia

16000374 6090703 OBZOR s.r.o.
Exnárova 7
821 03 Bratislava
35708956
vestník 13,2 936/2015   30.3.2016 1.4.2016
16000375 6080703 OBZOR s.r.o.
Exnárova 7
821 03 Bratislava
35708956
vestník 18,7 936/2015   30.3.2016 1.4.2016
16000376 6100703 OBZOR s.r.o.
Exnárova 7
821 03 Bratislava
35708956
vestník 4,4 936/2016   30.3.2016 1.4.2016
16000339 2016021 V.G.CARS s.r.o.
Račianska 155
831 54 Bratislava
46221310
servis mot.vozidla 207,42 164/2016   18.3.2016 1.4.2016
16000349 1842016 SOFTEC s.r.o.
Jarošova 1
831 03 Bratislava
683540
údržba softveru 18148,8   SZvz070115 22.3.2016 1.4.2016
16000363 160158 FULL SERVIS s.r.o.
Černyševského 29
851 01 Bratislava
35785772
kopírovací stroj 1188   zo dňa 15.3.2016 29.3.2016 5.4.2016
16000345 1622213 ŠKOLEX s.r.o.
Horárska 12
821 09 Bratislava
31396763
kancelársky nábytok 221,11 18/2016   22.3.2016 5.4.2016
16000346 160100003 ROSTER s.r.o.
Damborského 4
841 01 Bratislava35727781 
NIS 829,2   001/2015 22.3.2016 5.4.2016
16000373 2016026 V.G.CARS s.r.o.
Račianska 155
831 54 Bratislava
46221310
oprava auta 500,38 228/2016   29.3.2016 5.4.2016
16000348 201602156 BIO G s.r.o.
Kazanská 46
821 06 Bratislava
34123415
diagnostiká 23,98 160/2016   22.3.2016 5.4.2016
16000365 3660000052 INTES  s.r.o.
Námestie sv.Egídia 95
058 01 Poprad
36449814
diagnostiká 244,64 250/2016   29.3.2016 5.4.2016
16000350 161107306 CWS-BOCO s.r.o.
M.R.Štefánika 87
920 01 Hlohovec
31411045
nájom rohoží 57,6   zo dňa 2.1.2015 22.3.2016 5.4.2016
16000364 160159 FULL SERVIS s.r.o.
Černyševského 29
851 01 Bratislava
35785772
tonery 345,6 236/2016   29.3.2016 5.4.2016
16000347 6861008406 MESSER Tatragas s.r.o.
Chalupkova 9
819 44 Bratislava
00685852
tech.plyn 73,98 15/2016   22.3.2016 5.4.2016
16000371 2016032201 AGENS s.r.o.
Drieňová 25
821 01 Bratislava
35684453
preprogramov.tel.ústr. 36 207/2016   29.3.2016 5.4.2016
16000359 2161018839 AGEM s.r.o.
Panónska 42
851 01 Bratislava
35692715
výp.technika 1175,6 214/2016   24.3.2016 6.4.2016
16000356 2161020278 AGEM s.r.o.
Panónska 42
851 01 Bratislava
35692715
výp.technika 369,42 210/2016   24.3.2016 6.4.2016
16000358 2161018788 AGEM s.r.o.
Panónska 42
851 01 Bratislava
35692715
výp.technika 437,52 210/2016   24.3.2016 6.4.2016
16000355 2161020279 AGEM s.r.o.
Panónska 42
851 01 Bratislava
35692715
myš 11,88 230/2016   24.3.2016 6.4.2016
16000357 2161018841 AGEM s.r.o.
Panónska 42
851 01 Bratislava
35692715
mobilný telefón 147,6 204/2016   24.3.2016 6.4.2016
16000354 86016 UNICOMP s.r.o.
Svätoplukova 23
058 01 Poprad
31660967
diagnostiká 343,44 197/2016   24.3.2016 6.4.2016
16000344 16046 LABSERVICE s.r.o.
Duklianska 55
052 01 Spišská Nová Ves
36206741
chemikálie 239,52 222/2016   22.3.2016 6.4.2016
16000390 52016 Ing.Pribylincová
Ľubovnianska 2
851 07 Bratislava
40227324
kontrolné činnosti 600   zo dňa 17.12.2014 1.4.2016 6.4.2016
16000351 201600167 UNIVERSIDAT
Carretera Sacramento
04120 ALMERIA
medzilab.skúška 230 3/2016   22.3.2016 7.4.2015
16000406 6070703 OBZOR s.r.o.
Exnárova 7
821 03 Bratislava
35708956
časopis 17,6 936/2015   5.4.2016 7.4.2016
16000402 2016107 VEMAL s.r.o.
Hlavná 4
852 01 Vráble
36654728
BOZP,PO 180   zo dňa 25.11.15 4.4.2016 8.4.2016
16000393 3660000059 INTES  s.r.o.
Námestie sv.Egídia 95
058 01 Poprad
36449814
šzm 171,6 250/2016   1.4.2016 8.4.2016
16000400 16079 MVDr.Krnáč
ul.Vladimíra Kunu 729/4
031 01 Liptovský Mikuláš
31901328
diagnostiká 119,9 4/2016   4.4.2016 8.4.2016
16000401 10160027 Rýchločistiareň s.r.o.
Topoľčianska 12
851 05 Bratislava
45386765
pranie 268,3 246/2016   4.4.2016 8.4.2016
16000404 7318384158 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
35815256
plyn 66   Z201541363-Z 4.4.2016 8.4.2016
16000388 201600572 EAGLE SECURITY
Gagarinova 10/A
821 05 Bratislava
35800259
ochrana objektu 180   zo dňa 4.1.2016 1.4.2016 8.4.2016
16000389 201600534 EAGLE SECURITY
Gagarinova 10/A
821 05 Bratislava
35800259
ochrana objektu 468   č.20329 1.4.2016 8.4.2016
16000405 7318384159 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
35815256
plyn 9   Z201541363-Z 4.4.2016 8.4.2016
16000403 8150046184 ENERGIE 2
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
46113177
el.energia 3882   Z201533217-Z 4.4.2016 8.4.2016
16000399 29160957 Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava
30810710
stn 34,7 259/2016   4.4.2016 8.4.2016
16000394 3165500069 Zdravotní ústav
Partyzánské námestí 7
702 00 Ostrava
71009396
medzilab.skúška 269,38 173/2016   1.4.2016 8.4.2016
16000395 4160874 FISHER Slovakia s.r.o.
Mäsiarska 13
054 01 Levoča
36483095
lab.stolička 276 123/2016   1.4.2016 8.4.2016
16000372 3049214 MIELE s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava
35872161
výmena živice 78,2 193/2016   29.3.2016 11.4.2016
16000366 201602308 BIO G s.r.o.
Kazanská 46
821 06 Bratislava
34123415
diagnostiká 92,4 235/2016   29.3.2016 11.4.2016
16000396 8620026982 SIGMA - ALDRICH s.r.o.
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava
44613385
diagnostiká 29,78 224/2016   1.4.2016 11.4.2016
16000392 6861009842 MESSER Tatragas s.r.o.
Chalupkova 9
819 44 Bratislava
00685852
tech.plyn 306 188/2016   1.4.2016 11.4.2016
16000360 102053377 RYBA s.r.o.
Hviezdoslavova 5
910 01 Žilina
31563490
potraviny 190,56 100/2016/sz   24.3.2016 11.4.2016
16000391 2016030 KUSYN 
Žitavská 22
821 07 Bratislava
22677950
spotrebný mat. 114,48 231/2016   1.4.2016 11.4.2016
16000369 55111112016 AMEDIS s.r.o.
Mlynská 10
921 01 Piešťany
612758
náhradný diel 352,68 171/2016   29.3.2016 11.4.2016
16000367 37001618 CLEAN TONERY s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
tonery 210 232/2016   29.3.2016 11.4.2016
16000362 603065 RUDLA s.r.o.
Mariánska 3
811 08 Bratislava
35735490
potraviny 34,29 103/2016/sz   24.3.2016 11.4.2016
16000368 21610498 LAMBDA LIFE a.s.
Levočská 3
851 01 Bratislava
35848189
spotrebný mat. 88,1 220/2016   29.3.2016 11.4.2016
16000424 4200049700 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
35815256
plyn 1287   Z201541363-Z 8.4.2016 13.4.2016
16000361 16018071 Zeleninári s.r.o.
Agátová 5/E
841 01 Bratislava
46557890
potraviny 99,49 101/2016/sz   24.3.2016 13.4.2016
16000421 616103722 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava
35850370
zrážky 195,74   182 6.4.2016 13.4.2016
16000352 901159 MIK s.r.o.
Hollého 1999/13
927 05 Šaľa
34099514
potraviny 145,18 106/2016/sz   22.3.2016 13.4.2016
16000420 632630168 HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21
831 07 Bratislava
35899727
diagnostiká 351,12 223/2016   6.4.2016 13.4.2016
16000419 632630178 HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21
831 07 Bratislava
35899727
diagnostiká 395,84 225/2016   6.4.2016 13.4.2016
16000422 116120368 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava
35850370
vodné,stočné 682,08   182 6.4.2016 13.4.2016
16000408 161141 ROVA- servis s.r.o.
Plátenická 18
821 09 Bratislava
35934247
servis 120   001/2016 6.4.2016 13.4.2016
16000409 2016012 POH SERVIS
Brančská 1
851 05 Bratislava
37218981
poradenstvo 115   109/2015/Pd-OH 6.4.2016 13.4.2016
16000377 232016 DAMONT
1.mája 6
902 01 Pezinok
41027574
oprava 380 245/2016   30.3.2016 13.4.2016
16000417 151610057 DYNEX Servis s.r.o.
Nové Kalište 17
974 04 B.Bystrica
36030848
servis s validácia 414,6 233/2016   6.4.2016 13.4.2016
16000387 37001766 CLEAN TONERY s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
tonery 97,2 253/2016   1.4.2016 13.4.2016
16000382 16019257 Zeleninári s.r.o.
Agátová 5/E
841 01 Bratislava
46557890
potraviny 68,17 107/2016/sz   30.3.2016 13.4.2016
16000383 901226 MIK s.r.o.
Hollého 1999/13
927 05 Šaľa
34099514
potraviny 90,99 112/2016/sz   30.3.2016 13.4.2016
16000384 2016015 BIOSCIENCE Slovakia s.r.o.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
35898241
diagnostiká 221,1 196/2016   30.3.2016 13.4.2016
16000385 413468 MERCK s.r.o.
NA Hrebenech II 1718/10
140 00 Praha
18626971
chemikálie 36,98 242/2016   1.4.2016 13.4.2016
16000386 413469 MERCK s.r.o.
NA Hrebenech II 1718/10
140 00 Praha
18626971
chemikálie 68,03 239/2016   1.4.2016 13.4.2016
16000381 2001231827 KON-RAD s.r.o.
Cesta na Senec 15725/24
830 06 Bratislava
684104
potraviny 93,08 111/2016/sz   30.3.2016 13.4.2016
16000380 1985131827 KON-RAD s.r.o.
Cesta na Senec 15725/24
830 06 Bratislava
684104
potraviny 143 110/2016/sz   30.3.2016 13.4.2016
16000378 102287424 RYBA s.r.o.
Hviezdoslavova 5
910 01 Žilina
31563490
potraviny 134,34 109/2016/sz   30.3.2016 13.4.2016
16000379 102285146 RYBA s.r.o.
Hviezdoslavova 5
910 01 Žilina
31563490
potraviny 36,59 108/2016/sz   30.3.2016 13.4.2016
16000370 167008 VÚVH
Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5
812 49 Bratislava
156850
kontrolné skúšky 134,4 181/2016   29.3.2016 13.4.2016
16000423 600110100 Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
36631124
noviny 54 251/2016   7.4.2016 14.4.2016
16000415 4340002396 SHIMADZU 
Rontgenova 28
851 01 Bratislava
31363237
servis 82,54 241/2016   6.4.2016 14.4.2016
16000410 2016035 SERVIS EPS 
Trnavská cesta 64
821 02 Bratislava
13994964
servis 60   001/2016 6.4.2016 14.4.2016
16000416 4340002397 SHIMADZU 
Rontgenova 28
851 01 Bratislava
31363237
spotrebný mat. 282,24 256/2016   6.4.2016 14.4.2016
16000413 2016101 K TRADE s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava
35848570
spotrebný mat. 1463,7 234/2016   6.4.2016 14.4.2016
16000414 2016097 K TRADE s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava
35848570
diagnostiká 1224,2 218/2016   6.4.2016 14.4.2016
16000397 16020017 Zeleninári s.r.o.
Agátová 5/E
841 01 Bratislava
46557890
potraviny 32 114/2016/sz   1.4.2016 14.4.2016
16000435 901438 MIK s.r.o.
Hollého 1999/13
927 05 Šaľa
34099514
potraviny 117,21 120/2016/sz   8.4.2016 14.4.2016
16000411 3165500073 Zdravotní ústav
Partyzánské námestí 7
702 00 Ostrava
71009396
lab.vyšetrenie 592,26 201/2016   6.4.2016 15.4.2016
16000432 7783802384 SLOVAK TELEKOM a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
pevné linky 55,4   zo dňa 29.6.2012 8.4.2016 15.4.2016
16000439 16030394 INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín
34129863
kuch.odpad 72   zo dňa 1.6.2015 11.4.2016 15.4.2016
16000430 201675031 SVETLONOS s.r.o.
Astrová 56
821 01 Bratislava
35854855
grafické sprecovanie 444 273/2016   8.4.2016 15.4.2016
16000440 3416048838 Hlavné mesto SR
Primaciálne námestie 1
814 09 Bratislava
603481
komunálny odpad 497,7 10/2016   11.4.2016 15.4.2016
16000445 7422229724 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
35815256
plyn 1084,28   Z201541363-Z 11.4.2016 15.4.2016
16000443 8620027123 SIGMA - ALDRICH s.r.o.
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava
44613385
chemikálie 42,38 287/2016   11.4.2016 15.4.2016
16000442 16097 AZ CHROM s.r.o.
Robotnícka 10
831 03 Bratislava
44984936
náhradný diel 386,4 286/2016   11.4.2016 15.4.2016
16000441 542160019 Slovenské biologické služby a.s.
Kremnička 2
974 05 Banská Bystrica
35706660
ochranné rukavice 37,2 268/2016   11.4.2016 15.4.2016
16000418 413850 MERCK s.r.o.
NA Hrebenech II 1718/10
140 00 Praha
18626971
chemikálie 99,56 258/2016   6.4.2016 15.4.2016
16000433 414001MERCK MERCK s.r.o.
NA Hrebenech II 1718/10
140 00 Praha
18626971
chemikálie 40,8 191/2016   8.4.2016 15.4.2016
16000427 20160495 Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63
842 55 Bratislava
30810701
chemikálie 121 255/2016   8.4.2016 15.4.2016
16000436 901402 MIK s.r.o.
Hollého 1999/13
927 05 Šaľa
34099514
potraviny 131,21 118/2016/sz   8.4.2016 18.4.2016
16000426 1603149 JEMO TRADING s.r.o.
Topoľova 18
811 04 Bratislava
17317436
diagnostiká 506 238/2016   8.4.2016 18.4.2016
16000425 151601345 DYNEX Servis s.r.o.
Nové Kalište 17
974 04 B.Bystrica
36030848
diagnostiká 421,19 264/2016   8.4.2016 18.4.2016
16000412 4590652434 SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
31322832
phm 734,23   zo dňa 1.7.2015 6.4.2016 18.4.2016
16000428 4206926864 LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3
831 06 Bratislava
31373861
nájom fliaš 595,2   zo dňa 1.3.2012 8.4.2016 18.4.2016
16000438 102291581 RYBA s.r.o.
Hviezdoslavova 5
910 01 Žilina
31563490
potraviny 30,38 113/2016/sz   8.4.2016 18.4.2016
16000437 16021320 Zeleninári s.r.o.
Agátová 5/E
841 01 Bratislava
46557890
potraviny 36,86 117/2016/sz   8.4.2016 18.4.2016
16000431 7783745898 SLOVAK TELEKOM a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
TV 19,03   9904199805 8.4.2016 18.4.2016
16000429 6861012949 MESSER Tatragas s.r.o.
Chalupkova 9
819 44 Bratislava
00685852
tech.plyn 491,16 15/2016   8.4.2016 18.4.2016
16000444 9116030022 OLO a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava
681300
odpad 181,27   SZ91700038/2007 11.4.2016 18.4.2016
16000464 33816 JUDr.SŤAHULA
Prídavková 23/A
841 06 Bratislava
30790646
právna pomoc 720   zo dňa 4.1.2016 14.4.2016 18.4.2016
16000447 9000919359 Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné 1023,45   1456/02 12.4.2016 19.4.2016
16000463 1010041548 SLOVANET a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
35954612
internet 1920   zo dňa 31.7.2015 13.4.2016 19.4.2016
16000452 2162100991 AKH SLOVAKIA s.r.o.
Kopčianska 20
851 01 Bratislava
45283150
letné pneumatiky 363,16 271/2016   12.4.2016 19.4.2016
16000450 2161023782 AGEM s.r.o.
Panónska 42
851 01 Bratislava
35692715
výp.technika 109,44 276/2016   12.4.2016 19.4.2016
16000457 2210731827 KON-RAD s.r.o.
Cesta na Senec 15725/24
830 06 Bratislava
684104
potraviny 86,29 121/2016/sz   12.4.2016 19.4.2016
16000461 20160239 DEKRA s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
36358771
poradenstvo 270   zo dňa 7.1.2015 13.4.2016 19.4.2016
16000446 9000920822 Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
36631124
preprava 23 202/2016   12.4.2016 19.4.2016
16000448 1000016576 TASR
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratiskava
31320414
spravodajský servis 234   112/2014/Z 12.4.2016 19.4.2016
16000449 29161073 Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava
30810710
STN 13,1 290/2016   12.4.2016 19.4.2016
16000473 2016112 K TRADE s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava
35848570
spotrebný mat. 1146,02 267/2016   14.4.2016 20.4.2016
16000472 2016111 K TRADE s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava
35848570
spotrebný mat. 291,31 198/2016   14.4.2016 20.4.2016
16000467 201616 SKANTECH s.r.o.
Sekurišova 16
841 02 Bratislava
35800046
servis 37,83 279/2016   14.4.2016 20.4.2016
16000474 2016107 K TRADE s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava
35848570
spotrebný mat. 956,16 282/2016   14.4.2016 20.4.2016
16000434 603211 RUDLA s.r.o.
Mariánska 3
811 08 Bratislava
35735490
potraviny 34,18 115/2016/sz   8.4.2016 20.4.2016
16000462 7010041548 SLOVANET a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
35954612
tel.hovory 517,33   zo dňa 31.7.2015 13.4.2016 20.4.2016
16000466 3016003030 U2 GROUP s.r.o.
Kafendova 20
831 06 Bratislava
36556254
vedro s mopom 29 303/2016   14.4.2016 20.4.2016
16000453 1600045 Ing.LIBA 
Saratovská 7
841 02 Bratislava
17529069
spotrebný mat. 201,18 285/2016   12.4.2016 20.4.2016
16000484 2160010085 ENERGIE 2
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
46113177
el.energia 253,42   Z201533217-Z 18.4.2016 20.4.2016
16000497 4160100013 SLOVMONT
Bratislavská 87
902 01 Pezinok
36017043
diaľkové ovládanie 960 134/2016   19.4.2016 20.4.2016
16000490 10041522016 AMEDIS s.r.o.
Mlynská 10
921 01 Piešťany
612758
prístroj 9599   Z20164398-Z 18.4.2016 20.4.2016
16000454 102298822 RYBA s.r.o.
Hviezdoslavova 5
910 01 Žilina
31563490
potraviny 184,84 126/2016/sz   12.4.2016 21.4.2016
16000456 2211031827 KON-RAD s.r.o.
Cesta na Senec 15725/24
830 06 Bratislava
684104
potraviny 185,98 122/2016/sz   12.4.2016 21.4.2016
16000455 901482 MIK s.r.o.
Hollého 1999/13
927 05 Šaľa
34099514
potraviny 83,93 127/2016/sz   12.4.2016 21.4.2016
16000459 2278231827 KON-RAD s.r.o.
Cesta na Senec 15725/24
830 06 Bratislava
684104
potraviny 34,51 124/2016/sz   12.4.2016 21.4.2016
16000460 2278331827 KON-RAD s.r.o.
Cesta na Senec 15725/24
830 06 Bratislava
684104
potraviny 371,12 123/2016/sz   12.4.2016 21.4.2016
16000458 2278531827 KON-RAD s.r.o.
Cesta na Senec 15725/24
830 06 Bratislava
684104
potraviny 104,88 125/2016/sz   12.4.2016 21.4.2016
16000407 5260385 ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
tel.hovory 749,25   zo dňa 30.1.2013 6.4.2016 21.4.2016
16000475 3165300661 Zdravotní ústav
Partyzánské námestí 7
702 00 Ostrava
71009396
lab.vyšetrenie 229,39 248/2016   14.4.2016 21.4.2016
16000476 3165300659 Zdravotní ústav
Partyzánské námestí 7
702 00 Ostrava
71009396
lab.vyšetrenie 44,4 248/2016   14.4.2016 21.4.2016
16000479 9520013799 GENERALI Poisťovňa a.s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
35709332
poistenie 1173,51   952-00137-99 15.4.2016 22.4.2016
16000451 2161023781 AGEM s.r.o.
Panónska 42
851 01 Bratislava
35692715
kábel 17,88 269/2016   12.4.2016 22.4.2016
16000471 21604147 TRIGON  s.r.o.
Štefunkova 13
821 03 Bratislava
31340954
validácia 726 283/2016   14.4.2016 22.4.2016
16000470 37002054 CLEAN TONERY s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
tonery 98,4 304/2016   14.4.2016 22.4.2016
16000480 16100200 PROFIMET SLOVAKIA s.r.o.
Most pri Bratislave 877
900 46 Most pri Bratislave
35712287
hliníková fólia 133,2 289/2016   15.4.2016 22.4.2016
16000468 2016158 SKANTECH s.r.o.
Sekurišova 16
841 02 Bratislava
35800046
spotrebný mat. 168,48 217/2016   14.4.2016 22.4.2016
16000469 414356 MERCK s.r.o.
NA Hrebenech II 1718/10
140 00 Praha
18626971
chemikálie 146,44 291/2016   14.4.2016 22.4.2016
16000496 160131419 QCMD
West of Scotland Science Park
Glasgow G20 0XA
medzilab.skúška 410 319-1/2016   19.4.2016 22.4.2016
16000489 60141302016 AMEDIS s.r.o.
Mlynská 10
921 01 Piešťany
612758
servis 100,8 172/2016   18.4.2016 25.4.2016
16000481 216023 LABWAY
Trstínska 13
841 06 Bratislava
31400981
oprava 102 306/2016   15.4.2016 25.4.2016
16000491 160100004 ROSTER s.r.o.
Damborského 4
841 01 Bratislava35727781 
NIS 829,2   001/2015 18.4.2016 25.4.2016
16000479 16000299 INTERCHAIR s.r.o.
Trnavská 112
821 01 Bratislava
31402623
kancelárske stoličky 343,26 278/2016   15.4.2016 25.4.2016
16000487 160100042 TRILAB s.r.o.
Družstevná 367 1
972 12 Nedožery
44849737
spotrebný mat. 672 305/2016   18.4.2016 25.4.2016
16000483 2016037 V.G.CARS s.r.o.
Račianska 155
831 54 Bratislava
46221310
oprava auta 2793,46 309/2016   15.4.2016 25.4.2016
16000492 16023078 Zeleninári s.r.o.
Agátová 5/E
841 01 Bratislava
46557890
potraviny 175,87 119/2016   18.4.2016 25.4.2016
16000493 603605 RUDLA s.r.o.
Mariánska 3
811 08 Bratislava
35735490
potraviny 24,75 116/2016/sz   18.4.2016 25.4.2016
16000488 91621089 CENTRALCHEM s.r.o.
Cementárenská cesta 16
974 01 Banská Bystrica
31625444
chemikálie 64,05 240/2016   18.4.2016 25.4.2016
16000477 201602935 BIO G s.r.o.
Kazanská 46
821 06 Bratislava
34123415
diagnostiká 92,4 235/2016   15.4.2016 25.4.2016
16000465 6861017252 MESSER Tatragas s.r.o.
Chalupkova 9
819 44 Bratislava
00685852
tech.plyn 73,98 15/2016   14.4.2016 26.4.2016
16000495 102301961 RYBA s.r.o.
Hviezdoslavova 5
910 01 Žilina
31563490
potraviny 196,57 131/2016/sz   18.4.2016 26.4.2016
16000494 901578 MIK s.r.o.
Hollého 1999/13
927 05 Šaľa
34099514
potraviny 174,52 128/2016/sz   18.4.2016 26.4.2016
16000530 2016048 VZT - KLIMA s.r.o.
Hrušovany 222
956 13 Hrušovany
45320721
servis 3584,16 203/2016   26.4.2016 27.4.2016
16000521 2016041 SERVIS EPS
Trnavská cesta 64
821 02 Bratislava
13994964
servis 60   001/2016 25.4.2016 28.4.2016
16000498 4590658154 SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
31322832
phm 667,39   zo dňa 1.7.2015 20.4.2016 28.4.2016
16000499 161110330 CWS-BOCO s.r.o.
M.R.Štefánika 87
920 01 Hlohovec
31411045
nájom rohoží 57,6   zo dňa 2.1.2015 20.4.2016 28.4.2016
16000516 3051600465 Univerzitná nemocnica
Pažítkova 4
821 01 Bratislava
31813861
spaľovanie 300,2   zo dňa 23.12.2015 21.4.2016 28.4.2016
16000485 29161166 Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava
30810710
STN 38,4 294/2016   18.4.2016 28.4.2016
16000503 35491063 STATENS SERUM INSTITUT
5 Artillervej
DK-2300 Copenhagen
Denmark
diagnostiká 2027 312/2016   21.4.2016 29.4.2016
16000511 20160058 ELEKTRO KAME
Pavla Horova 26
841 08 Bratislava
37125290
vysávač 99,98 314/2016   21.4.2016 29.4.2016
16000526 15161230 LABO - SK s.r.o.
Slávičie údolie 102/A
811 02 Bratislava
36365556
servis 180 266/2016   25.4.2016 29.4.2016
16000523 161500056 O.K.SERVIS s.r.o.
Odlehlá 817/37
190 00 Praha 9
62914511
diagnostiká 140,5 300/2016   25.4.2016 29.4.2016
16000528 131016 UNICOMP s.r.o.
Svätoplukova 23
058 01 Poprad
31660967
diagnostiká 323,88 175/2016   25.4.2016 29.4.2016
16000515 6010231 MINCOVŇA
Štefánikovo nám.25/24
967 15 Kremnica
10448
medaila 624 183/2016   18.5.2016 29.4.2016
16000513 1622317 ŠKOLEX s.r.o.
Horárska 12
821 09 Bratislava
31396763
kancelársky nábytok 584,62 120/2016   21.4.2016 29.4.2016
16000517 1604064 JEMO TRADING s.r.o.
Topoľova 18
811 04 Bratislava
17317436
diagnostiká 60,5 295/2016   21.4.2016 29.4.2016
16000482 8620027168 SIGMA - ALDRICH s.r.o.
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava
44613385
chemikálie 51,96 287/2016   15.4.2016 29.4.2016
16000514 320160325 VEMA s.r.o.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
31355374
inštalácia modulu 70,2 275/2016   21.4.2016 29.4.2016
16000486 20160617 Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63
842 55 Bratislava
30810701
diagnostiká 65 288/2016   18.4.2016 29.4.2016
16000518 167018 VÚVH
Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5
812 49 Bratislava
156850
medzilab.skúška 144 244/2016   21.4.2016 29.4.2016