Objednávky stravovacieho zariadenia február 2016 Tlačiť E-mail
Objednávky
Identifikačný údaj objednávky Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH   ( € ) Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia zmluvy Objednávku podpísal/a
52/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 9,89 1.2.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
53/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 64,37 1.2.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
54/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,13 2.2.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
55/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 48,23 2.2.216   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
56/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 326,63 2.2.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
57/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,13 3.2.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
58/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 143,65 3.2.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
59/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 68,20 3.2.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
60/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 153,89 3.2.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
61/2016 Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 8,25 4.2.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
62/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 54,34 4.2.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
63/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 139,54 4.2.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
64/2016 Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 2,75 5.2.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
65/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 29,57 5.2.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
66/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 12,39 8.2.-10.2.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
67/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 26,40 8.2.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
68/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 204,17 8.2.-10.2.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
69/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 58,46 11.2.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
70/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 38,54 12.2.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
71/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 66,17 15.2.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
72/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 178,55 16.2.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
73/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 140,84 16.2.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
74/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 252,43 16.2.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
75/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 49,31 16.2.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
76/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 337,75 17.2.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
77/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 48,86 11.2.-19.2.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
78/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 13,25 19.2.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
79/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 24,75 22.2.-29.2.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
80/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 32,98 22.2.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
81/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 73,69 23.2.-29.2.2016 1.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
82/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 38,72 7.2.1900 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
83/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 57,01 24.2.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
84/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 270,19 24.2.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
85/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 114,76 25.2.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
86/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 97,07 26.2.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
87/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 184,08 29.2.2016 18.2.2016 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia