Objednávky stravovacieho zariadenia január 2016 Tlačiť E-mail
Objednávky
Identifikačný údaj objednávky Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH   ( € ) Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia zmluvy Objednávku podpísal/a
1/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,13 4.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
2/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 11,88 4.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
3/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 2,75 5.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
4/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 51,67 5.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
5/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 93,51 5.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
6/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 98,09 5.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
7/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 176,06 5.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
8/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,13 7.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
9/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 23,40 7.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
10/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Mäso a mäsové výrobky 42,68 7.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
11/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,13 8.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
12/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,13 11.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
13/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Mäso a mäsové výrobky 162,09 11.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
14/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 6,88 12.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
15/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 26,68 12.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
16/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 162,85 12.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
17/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 167,47  12.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
18/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 57,70 12.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
19/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,13 13.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
20//2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,13 14.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
21/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 23,15 14.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
22/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,13 15.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
23/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 54,05 15.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
24/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 124,87 15.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
25/2016sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 315,10 15.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
26/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,13 18.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
27/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 204,84 18.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
28/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 47,09 18.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
29/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 221,48 18.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
30/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,13 19.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
31/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 25,57 19.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
32/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,13 20.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
33/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 11,52 20.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
34/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 127,03 20.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
35/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,13 21.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
36/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,12 22.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
37/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 25,90 22.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
38/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,13 25.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
39/2016/sz Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 01 Šaľa, 34099514 Potravinársky tovar 259,46 25.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
40/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 7,20 25.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
41/2016/sz Kon-Rad spol.s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 491,00 25.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
42/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,13 26.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
43/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 34,31 26.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
44/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,13 27.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
45/2016/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 50,04 27.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
46/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,13 28.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
47/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 30,85 27.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
48/2016/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,13 29.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
49/2016sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 4,46 29.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
50/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 2,48 29.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
51/2016/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 42,25 29.1.2016   Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia