Objednávky marec 2016 Tlačiť E-mail
Objednávky
Identifikačný údaj objednávky Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH   ( € ) Dátum vyhotovania objednávky Identifikácia zmluvy Objednávku podpísal/a
180/2016 V.G.Cars s.r.o.
Račianska 2964/155
831 54 Bratislava, 46221310
Oprava motorového vozidla 1 615,00 2.3.2016 20.01.2015 prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
181/2016 Výskumný ústav vodného hospodárstva
Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5
812 49 Bratislava, 00156850
Medzilaboratórna porovnávacia skúška 134,00 2.3.2016 21.12.2015 prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
182/2016 Grex SK s.r.o.
Gogoľova 18
851 01 Bratislava, 44015682
Oprava kopírovacieho stroja 11,40 3.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
183/2016 Mincovňa Kremnica s.p.
Štefánikovo nám. 25/24
967 01 Kremnica
Výroba medaily 624,00 3.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
184/2016 Interchair s.r.o.
Trnavská 112
821 01 Bratislava, 31402623
Kancelárska stolička 60,58 3.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
185/2016 DeLux s.r.o.
1. Mája 939
952 01 Vráble, 31424855
Čistiace prostriedky 22,80 3.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
186/2016 O.K. Servis BioPro SK s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava, 62914511
Diagnostiká 357,37 3.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
187/2016 Sigma-Aldrich
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava, 44613385
Diagnostiká 633,12 3.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
188/2016 Messer Tatragas s.r.o.
Chalúpkova 9
819 44 Bratislava, 00685852
Tlaková fľaša hélium 5.0 261,00 3.3.2016 164704/01/2015 prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
189/2016 SAD s.r.o.
Cesta Osloboditeľov 8
977 01 Brezno, 31564003
Žiarivka 56,60 3.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
190/2016 ÚNMS
Štefanovičová 3
810 05 Bratislava, 30810710
Normy 52,70 3.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
191/2016 Merck s.r.o.
Na Hřebenech II 1780/10
140 00 Praha, 16826971
Chemikálie 500,42 3.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
192/2016 Trilab s.r.o.
Družstevná 367/1
972 12 Nedožery, 44849737
Petriho misky 134,40 4.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
193/2016 Miele s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava, 35872161
Spotrebný materiál 78,24 4.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
194/2016 Dynex Servis s.r.o.
Gaštanova 10
974 01 Banská Bystrica, 36030848
Diagnostiká 183,15 4.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
195/2016 Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava, 00602175
Diagnostiká 586,30 4.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
196/2016 BioScience Slovakia s.r.o.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava, 35898241
Diagnostiká 221,10 4.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
197/2016 Unicomp s.r.o.
Svätoplukova 23
058 01 Poprad, 31660967
Diagnostiká 387,75 4.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
198/2016 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Spotrebný materiál 291,31 4.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
199/2016 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplň do tlačiarne 66,48 4.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
200/2016 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 73,10 7.3.2016 21.12.2015 Mgr. Juraj Lovásik
ZHHSRpEČ
201/2016 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánske nám. 7
702 00 Ostrava
Laboratórne vyšetrenie vzoriek 540,00 9.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
202/2016 Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica
Preprava vzoriek 25,00 9.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
203/2016 VZT klima s.r.o.
Hrušovany 222
956 13 Hrušovany, 
Servis klimatizačných zariadení 3 584,16 10.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
204/2016 Agem Computers
Panónska 42
851 01 Bratislava, 35692715
Mobilné telefóny 147,60 10.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
205/2016 Arguss s.r.o.
Záhradnícka 27
Bratislava, 31365213
Odvoz a zneškodnenie vyradeného majetku 80,00 10.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
206/2016 ABC Fachcedntrum
D.Makovického 4573
034 01 Ružomberok, 44822715
Zvarovací invertor 170,00 10.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
207/2016 Agens s.r.o.
Drieňová 25
821 01 Bratislava, 35684453
Preprogramovanie tel.ústredne 36,00 10.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
208/2016 Interchair s.r.o.
Trnavská 112
821 01 Bratislava, 31402623
Kancelárska stolička 60,58 10.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
209/2016 Tist Thermal Insulation Sakač Team s.r.o.
Štúrová 72
949 01  Nitra, 48183334
Vypracovanie projektovej dokumentácie 350,00 10.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
210/2016 Agem Computers
Panónska 42
851 01 Bratislava, 35692715
Výpočtová technika 1 573,72 10.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
211/2016 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplne do tlačiarní 135,60 10.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
212/2016 Dynex Servis s.r.o.
Gaštanova 10
974 01 Banská Bystrica, 36030848
Diagnostiká 1 301,30 10.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
213/2016 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplne do tlačiarne 95,04 10.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
214/2016 Agem Computers
Panónska 42
851 01 Bratislava, 35692715
Výpočtová technika 467,14 10.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
215/2016 O.K. Servis BioPro SK s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava, 62914511
Diagnostiká 233,43 10.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
216/2016 Oasis-lab s.r.o.
Ignaca Gesaja 36
900 28 Zálesie, 35908645
Sáčky do autoklávu 141,60 10.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
217/2016 Skantech s.r.o.
Sekurisova 16
841 02 Bratislava, 35800046
Spotrebný materiál 168,48 10.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
218/2016 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Diagnostiká, spotrebný materiál 1 224,21 10.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
219/2016 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplne do tlačiarne 172,80 10.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
220/2016 Lambda Life a.s.
Levočská 3
851 01 Bratislva, 35488189
Spotrebný materiál 88,10 10.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
221/2016 Výskumný ústav vodného hospodárstva
Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5
812 49 Bratislava, 00156850
Medzilaboratórna porovnávacia skúška 68,40 10.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
222/2016 Labservice s.r.o.
Duklianska 55
052 01 Spišská Nová Ves, 00685852
Chemikálie 239,52 10.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
223/2016 Hach Lange s.r.o.
Roľnícka 21
831 07 Bratislava, 17529069
Diagnostiká 402,24 10.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
224/2016 Sigma-Aldrich
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava, 44613385
Diagnostiká 769,46 10.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
225/2016 Hach Lange s.r.o.
Roľnícka 21
831 07 Bratislava, 17529069
Diagnostiká 437,28 10.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
226/2016 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplne do tlačiarne 378,78 11.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
227/2016 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 76,50 14.3.2016 21.12.2015 Mgr. Juraj Lovásik
ZHHSRpEČ
228/2016 V.G.Cars s.r.o.
Račianska 2964/155
831 54 Bratislava, 46221310
Servis motorového vozidla 550,00 18.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
229/2016 P+K s.r.o.
Vajnorská 39
831 04 Bratislava,
Kontajner na vyradený majetok 170,00 18.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
230/2016 Agem Computers
Panónska 42
851 01 Bratislava, 35692715
Výpočtová technika 12,12 18.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
231/2016 Kusyn
Žitavská 22
821 07 Bratislava, 22677950
Spotrebný materiál 114,76 18.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
232/2016 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplne do tlačiarne 210,00 18.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
233/2016 Dynex Servis s.r.o.
Gaštanova 10
974 01 Banská Bystrica, 36030848
Servis a validácia prístroja 414,60 18.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
234/2016 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Spotrebný materiál, diagnostiká 1 463,75 18.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
235/2016 Bio G s.r.o.
Kazanská 46
821 06 Bratislava, 34123415
Diagnostiká 184,80 18.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
236/2016 Full Servis s.r.o.
Muchovo námestie 12
951 01 Bratislava, 35785772
Náplne do kopírovacieho stroja 345,60 18.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
237/2016 Interchair s.r.o.
Trnavská 112
821 01 Bratislava, 31402623
Kancelárska stolička 52,97 21.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
238/2016 Jemo Trading s.r.o.
Topoľová 18
811 04 Bratislava, 17317436
Diagnostiká 506,00 21.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
239/2016 Merck s.r.o.
Na Hřebenech II 1780/10
140 00 Praha, 16826971
Chemikálie 124,60 21.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
240/2016 Centralchem s.r.o.
Plynárenská 2
821 09  Bratislava, 31625444
Chemikálie 64,05 21.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
241/2016 Shimadzu Slovakia o.z.
Rontgenova 28
851 01 Bratislava, 31363237
Servis prístroja 100,00 21.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
242/2016 Merck s.r.o.
Na Hřebenech II 1780/10
140 00 Praha, 16826971
Chemikálie 36,98 21.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
243/2016 Amedis s.r.o.
Mlynská 10
921 01 Piešťany, 00612758
Oprava prístroja 768,00 21.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
244/2016 Výskumný ústav vodného hospodárstva
Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5
812 49 Bratislava, 00156850
Medzilaboratórna porovnávacia skúška 144,00 21.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
245/2016 Damont
1.mája 6
902 01 Pezinok, 41027574
Napojenie plynovej inštalácie 380,00 21.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
246/2016 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 74,80 21.3.2016 21.12.2015 Mgr. Juraj Lovásik
ZHHSRpEČ
247/2016 Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica
Preprava vzoriek 25,00 21.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
248/2016 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánske nám. 7
702 00 Ostrava
Laboratórne vyšetrenie vzoriek 260,00 21.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
249/2016 Interchair s.r.o.
Trnavská 112
821 01 Bratislava, 31402623
Kancelárska stolička 60,58 21.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
250/2016 Intes Poprad s.r.o.
Námestie sv. Egídia 95
058 01 Poprad, 36449814
Reflotron cholesterol, glucose 416,25 22.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
251/2016 Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica
Predplatné časopisu 54,00 24.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
253/2016 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplne do tlačiarní 97,20 24.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
254/2016 Unicomp s.r.o.
Svätoplukova 23
058 01 Poprad, 31660967
Diagnostiká 43,08 24.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
255/2016 SMÚ
Karloveská 63
842 55 Bratislava, 30810701
Chemikálie 121,00 24.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
256/2016 Shimadzu Slovakia o.z.
Rontgenova 28
851 01 Bratislava, 31363237
Spotrebný materiál 281,82 24.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
257/2016 Messer Tatragas s.r.o.
Chalúpkova 9
819 44 Bratislava, 00685852
Tlaková fľaša dusík 5.0 124,74 24.3.2016 164704/01/2015 prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
258/2016 Merck s.r.o.
Na Hřebenech II 1780/10
140 00 Praha, 16826971
Chemikálie 99,56 24.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
259/2016 ÚNMS
Štefanovičová 3
810 05 Bratislava, 30810710
Normy 39,51 24.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
260/2016 O.K. Servis BioPro SK s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava, 62914511
Diagnostiká 1 067,89 24.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
262/2016 PC Express s.r.o.
Osadná 11
831 03 Bratislava, 46136606
Výmena dotykového modulu 134,00 24.3.2016   MUDr. Iveta Trusková,PhD.
ZHHSRpOČ
263/2016 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 43,90 29.3.2016 21.12.2015 Mgr. Juraj Lovásik
ZHHSRpEČ
264/2016 Dynex Servis s.r.o.
Gaštanova 10
974 01 Banská Bystrica, 36030848
Diagnostiká 421,15 30.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
265/2016 Trilab s.r.o.
Družstevná 367/1
972 12 Nedožery, 44849737
Petriho misky 134,40 30.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
266/2016 Labo SK s.r.o.
Slávičie údolie 102/A
811 02 Bratislava, 36365556
Servis prístroja 180,00 30.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
267/2016 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Spotrebný materiál 1 145,86 30.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
268/2016 Slovenské biologické služby a.s.
Hlohovecká 5
949 09 Nitra-Lužianky, 35706660
Pracovné rukavice 37,20 31.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
269/2016 Agem Computers
Panónska 42
851 01 Bratislava, 35692715
Výpočtová technika 18,24 31.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
270/2016 V.G.Cars s.r.o.
Račianska 2964/155
831 54 Bratislava, 46221310
Servis motorového vozidla 381,00 31.3.2016 20.01.2015 prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
271/2016 AKH Slovakia s.r.o.
Kopčianska 20
851 01 Bratislava, 45283150
Letné pneumatiky 363,16 31.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
272/2016 Arguss s.r.o.
Záhradnícka 27
Bratislava, 31365213
Odvoz a zneškodnenie odpadov 750,00 31.3.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ