Objednávky január 2016 Tlačiť E-mail
Objednávky
Identifikačný údaj objednávky Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH   ( € ) Dátum vyhotovania objednávky Identifikácia zmluvy Objednávku podpísal/a
1/2016 Agem Computers
Panónska 42
851 01 Bratislava, 35692715
Notebook 599,00 4.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
2/2016 Technical University of Denmark
Moerkhoej Bygade 19
DK-2860 Soeborg
Medzilaboratórna porovnávacia skúška 175,00 7.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
3/2016 University of Almeria Cite I
Ctra.Sacramento s/n, La Canada de
San Urbano
04120 almeria, Spain
Medzilaboratórna porovnávacia skúška 230,00 7.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
4/2016 Krigo
Vladimíra Kunu 729/4
031 01 Liptovský Mikuláš, 31901328
Barania krv počas roka 2016 1 151,04 7.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
5/2016 Messer Tatragas s.r.o.
Chalúpkova 9
819 44 Bratislava, 00685852
Výmena CO2 bomby počas roka 2016 231,00 7.1.2016 164704/01/2015 prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
6/2016 States Serum Institut
SSI Diagnostica
3400
Antiséra 500,00 7.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
7/2016 Profesia s.r.o.
Pribinova 25
811 09 Bratislava, 35800861
Uverejnenie ponuky pracovného miesta 59,00 8.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
8/2016 Vema s.r.o.
Prievozská 14/A
821 09 Bratislava, 31355374
Poskytnutie práva na rok 2016 822,60 11.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
9/2016 Dipo
Návojovce Kolónia 97/3
958 04 Partizánske
Výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia 120,00 11.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
10/2016 Magistrát hl.mesta SR Bratislavy
Blagoevova 9
850 05 Bratislava, 00603481
Odvoz a zneškodňovanie komunál.odpadu 5 176,00 11.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
11/2016 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 84,00 11.1.2016 21.12.2015 Mgr. Juraj Lovásik
ZHHSRpEČ
12/2016 Letenky.sk
Námestie SNP 6
811 06 Bratislava, 35897821
Letenky Viedeň - Paríž 639,52 12.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
13/2016 Viktor Marko
Zimná 6
821 02 Bratislava, 45588547
Tepovanie a čistenie kobercov 44,10 14.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
14/2016 Pelicantravel s.r.o.
Nám. SNP 6
811 06 Bratislava, 35897821
Letenka Viedeň - Brusel 657,63 15.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
15/2016 Messer Tatragas s.r.o.
Chalúpkova 9
819 44 Bratislava, 00685852
Kvapalný dusík počas roka 2016 2 906,40 15.1.2016 164704/01/2015 prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
16/2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášiková 23/D
821 01  Bratislava, 31396674
Stravné kupóny 819,00 15.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
17/2016 DeLux s.r.o.
1. Mája 939
952 01 Vráble, 31424855
Čistiaci prostriedok do umývačky riadu 28,80 15.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
18/2016 Školex s.r.o.
Horárska 12
821 09  Bratislava, 31396763
Kancelársky nábytok 229,68 15.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
19/2016 Jozef Rajcsány
Eliašovce 208
930 38 Nový Život,32311249
Maliarske práce 889,48 15.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
20/2016 Interchair s.r.o.
Trnavská 112
821 01 Bratislava, 31402623
Kancelárske stoličky 763,63 15.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
21/2016 Agem Computers
Panónska 42
851 01 Bratislava, 35692715
USB kľúč 10,78 15.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
22/2016 TSV Papier
Adyho 14
984 01 Lučenec, 32627211
Kancelársky papier 12,55 15.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
23/2016 Agem Computers
Panónska 42
851 01 Bratislava, 35692715
Výpočtová technika 695,18 15.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
24/2016 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplne do tlačiarní 222,72 15.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
25/2016 Agem Computers
Panónska 42
851 01 Bratislava, 35692715
Výpočtová technika 986,15 18.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
26/2016 Grex SK s.r.o.
Gogoľova 18
851 01 Bratislava, 44015682
Oprava kopírovacieho stroja 704,40 18.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
27/2016 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Diagnostiká 114,07 18.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
28/2016 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Spotrebný materiál 923,74 18.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
29/2016 Jemo Trading s.r.o.
Topoľová 18
811 04 Bratislava, 17317436
Diagnostiká 814,00 18.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
30/2016 Amedis s.r.o.
Mlynská 10
921 01 Piešťany, 00612758
Spotrebný materiál 333,84 18.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
31/2016 SMÚ
Karloveská 63
842 55 Bratislava, 30810701
Kalibrácia prístroja 349,43 18.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
32/2016 Hanna Instruments Czech s.r.o.
Mezi Vodami 1903/17a
143 00 Praha, 27202330
Chemikália, ŠZM 333,60 18.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
33/2016 Interchair s.r.o.
Trnavská 112
821 01 Bratislava, 31402623
Kancelárska stolička 80,03 18.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
34/2016 Agem Computers
Panónska 42
851 01 Bratislava, 35692715
Výpočtová technika 598,75 18.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
35/2016 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 77,60 18.1.2016 21.12.2015 Mgr. Juraj Lovásik
ZHHSRpEČ
36/2016 Miomed s.r.o.
Mýtna 28
811 07 Bratislava, 44729081
Preventívna lekárska prehliadka 29,60 19.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
37/2016 Agem Computers
Panónska 42
851 01 Bratislava, 35692715
Výpočtová technika 91,62 21.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
38/2016 Balat s.r.o.
Vlastenecké námestie 1185/8
851 01 Bratislava, 45271984
Oprava žaluzií 64,32 21.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
39/2016 RM Gastro-JAZ s.r.o.
Rybárska 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom,34153004
Kuchynské potreby 369,17 21.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
40/2016 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplne do tlačiarní 190,08 21.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
41/2016 Interchair s.r.o.
Trnavská 112
821 01 Bratislava, 31402623
Kancelárske stoličky 302,90 21.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
42/2016 Fisher Slovakia s.r.o.
Mäsiarska 13
054 01 Levoča, 36483095
Laboratórne stoličky 750,00 21.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
43/2016 Viktor Marko
Zimná 6
821 02 Bratislava, 45588547
Tepovanie a čistenie kobercov 82,70 21.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
44/2016 V.G.Cars s.r.o.
Račianska 2964/155
831 54 Bratislava, 46221310
Oprava motorového vozidla 100,00 21.1.2016 20.01.2015 prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
45/2016 Shimadzu Slovakia o.z.
Rontgenova 28
851 01 Bratislava, 31363237
Oprava prístroja 2 682,54 21.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
46/2016 SNAS
Karloveská 63
840 00 Bratislava, 30809673
Ročný poplatok akreditácie 1 800,00 21.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
47/2016 Instand e.V.
Ubierstr.20
D-40223 Dusseldorf
Externá kontrola kvality 140,50 21.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
48/2016 Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava, 00602175
Diagnostiká 485,40 21.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
49/2016 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Spotrebný materiál 382,43 21.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
50/2016 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplne do tlačiarní 534,24 21.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
51/2016 Čingov Tour s.r.o.
Hotel Čingov
053 11 Smižany-Hradisko, 31704298
Hotelové, reštauračné a ubytovacie služby 1 591,00 22.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
52/2016 Agem Computers
Panónska 42
851 01 Bratislava, 35692715
Výpočtová technika 481,86 22.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
53/2016 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 81,30 25.1.2016 21.12.2015 Mgr. Juraj Lovásik
ZHHSRpEČ
54/2016 RP Auto autodiely s.r.o.
Sliačska 10522/a
831 02 Bratislava, 45469768
Opravný spray na pneumatiky 63,00 25.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
55/2016 Zipo s.r.o.
Tomašovská 57
900 29 Nová Dedinka, 35972106
Koberec 181,42 28.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
56/2016 Martinus s.r.o.
M.R.Štefánika 58
Martin, 36440531
Knihy 68,78 28.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
58/2016 Agem Computers
Panónska 42
851 01 Bratislava, 35692715
Výpočtová technika 84,00 28.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
59/2016 Messer Tatragas s.r.o.
Chalúpkova 9
819 44 Bratislava, 00685852
Technický plyn 383,04 28.1.2016 164704/01/2015 prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
60/2016 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplne do tlačiarne 225,60 28.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
61/2016 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplne do tlačiarne 57,60 28.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
62/2016 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplne do tlačiarne 96,00 28.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
63/2016 Triton Závodná s.r.o.
Závodná 46
821 06 Bratislava, 47738600
Oprava vstupnej brány 87,00 28.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
64/2016 FaxCopy a.s.
Domkárska 15
821 05 Bratislava, 35729040
Tlač príručky a manuálu 1 199,68 28.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
65/2016 Axima
Paláriková 38
900 28 Ivánka pri Dunaji, 175759906
Tlačenie kníh, brožúr a letákov 612,00 28.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
66/2016 VWR International GmbH
Graumanngasse 7
1150 Wien - Austria
Spotrebný materiál 219,14 28.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
67/2016 Zipo s.r.o.
Tomašovská 57
900 29 Nová Dedinka, 35972106
Koberec 186,72 28.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
68/2016 Zipo s.r.o.
Tomašovská 57
900 29 Nová Dedinka, 35972106
Koberec 234,36 28.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
69/2016 Full Servis s.r.o.
Muchovo námestie 12
951 01 Bratislava, 35785772
Údržba scaneru 24,00 28.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
70/2016 Kusyn
Žitavská 22
821 07 Bratislava, 22677950
Spotrebný materiál 77,26 28.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
71/2016 Merci Slovakia s.r.o.
Rožňavská 17
831 04 Bratislava, 35765178
Chemikálie 1 139,44 28.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
72/2016 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplne do tlačiarní 96,00 28.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
73/2016 JK Trading s.r.o.
Mečíkova 30
841 07 Bratislava, 31356656
Diagnostiká 74,80 28.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
74/2016 Jemo Trading s.r.o.
Topoľová 18
811 04 Bratislava, 17317436
Diagnostiká 539,00 28.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
75/2016 Laboserv SK s.r.o.
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava, 45450196
Diagnostiká 278,00 28.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
76/2016 Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava, 00602175
Diagnostiká 802,61 28.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
77/2016 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Spotrebný materiál 359,90 28.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
78/2016 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplň do tlačiarne 56,40 28.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
79/2016 Fisher Slovakia s.r.o.
Mäsiarska 13
054 01 Levoča, 36483095
Laboratórne stoličky 750,00 28.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
80/2016 Labservice s.r.o.
Duklianska 55
052 01 Spišská Nová Ves, 00685852
Chemikálie 998,10 28.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
81/2016 TSV Papier
Adyho 14
984 01 Lučenec, 32627211
Kancelárske potreby 146,04 29.1.2016   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ