Objednávky december 2015 Tlačiť E-mail
Objednávky

Identifikačný údaj objednávky

Dodávateľ - názov,

sidlo, IČO

popis objednaného plnenia

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH   ( € )

Dátum vyhotovania objednávky

Identifikácia zmluvy

Objednávku podpísal/a

1062/2015 Agem Computers
Panónska 42
851 01 Bratislava, 35692715
Výpočtová technika 36,70 1.12.2015   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
1063/2015 Slovkarpatia Hotel a.s.
Hotel Holiday Inn Bratislava
Bajkalská 25/A
825 03 Bratislava, 43866221
Zabezpečenie vzdelávacej akcie 1 811,29 1.12.2015   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
1064/2015 Arguss s.r.o.
Záhradnícka 27
Bratislava, 31365213
Odvoz a likvidácia vyradeného majetku 20,00 2.12.2015   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
1065/2015 V.G.Cars s.r.o.
Račianska 2964/155
831 54 Bratislava, 46221310
Vykonanie predprípravy na TK a EK 50,00 2.12.2015 20.1.2015 prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
1066/2015 V.G.Cars s.r.o.
Račianska 2964/155
831 54 Bratislava, 46221310
Vykonanie predprípravy na TK a EK 50,00 2.12.2015 20.1.2015 prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
1067/2015 O.K. Servis BioPro SK s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava, 62914511
Diagnostiká 509,00 2.12.2015   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
1068/2015 Dynex Servis s.r.o.
Gaštanova 10
974 01 Banská Bystrica, 36030848
Oprava prístroja 299,40 2.12.2015   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
1069/2015 Sigma-Aldrich
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava, 44613385
Chemikálie 230,82 2.12.2015   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
1070/2015 Centralchem s.r.o.
Plynárenská 2
821 09  Bratislava, 31625444
Chemikálie 28,08 2.12.2015   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
1071/2015 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplne do tlačiarní 531,60 2.12.2015   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
1072/2015 Color Print
Pri Vinohradoch 269/B
831 06 Bratislava, 35157046
Grafické spracovanie a tlač príručky 624,00 3.12.2015   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
ZHHSRpOČ
1073/2015 TSV Papier
Adyho 14
984 01 Lučenec, 32627211
Kancelársky papier 100,40 3.12.2015   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
ZHHSRpOČ
1074/2015 VF s.r.o.
M.R.Štefánika 9
010 02 Žilina, 31442552
Vyhodnotenie osobných dozimetrov 86,40 3.12.2015   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
ZHHSRpOČ
1075/2015 Jozef Rajcsányi
Eliašovce 208
930 38 Nový Život, 32311249
Vymaľovanie priestorov ÚVZ SR 153,87 7.12.2015   Mgr. Juraj Lovásik
ZHHSRpEČ
1076/2015 Eagle Security a.s.
Gagarinova 10/A
821 05 Bratislava, 35800259
Odstránenie havarijného stavu kam.systému 4 896,00 7.12.2015   Mgr. Juraj Lovásik
ZHHSRpEČ
1077/2015 Trigon s.r.o.
Štefunkova 13
821 03 Bratislava, 31340954
Validácia laminárneho boxu 1 423,20 7.12.2015   Mgr. Juraj Lovásik
ZHHSRpEČ
1078/2015 Chromservis s.r.o.
Nobelova 34
831 02 Bratislava, 45515930
Náhradný diel 932,40 7.12.2015   Mgr. Juraj Lovásik
ZHHSRpEČ
1079/2015 O.K.Servis BioPro s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava, 62914511
Diagnostikum 252,45 7.12.2015   Mgr. Juraj Lovásik
ZHHSRpEČ
1080/2015 Ecoli s.r.o.
Studenohorská 12
841 03 Bratislava, 35815906
Diagnostiká 278,70 7.12.2015   Mgr. Juraj Lovásik
ZHHSRpEČ
1081/2015 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 61,70 8.12.2015   Mgr. Juraj Lovásik
ZHHSRpEČ
1082/2015 RP auto autodiely s.r.o.
Sliačska 10522/a
831 02 Bratislava, 45469768
Čistiace prostriedky na motorové vozidlá 286,06 9.12.2015   Mgr. Juraj Lovásik
ZHHSRpEČ
1083/2015 Miele s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava, 35872161
Výmena živice 77,00 9.12.2015   Mgr. Juraj Lovásik
ZHHSRpEČ
1084/2015 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplň do tlačiarne 60,00 9.12.2015   Mgr. Juraj Lovásik
ZHHSRpEČ
1085/2015 Chemmea s.r.o.
Radlinského 27
811 07 Bratislava, 31415547
Chemikálie 219,08 14.12.2015   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
1086/2015 Trigon s.r.o.
Štefunkova 13
821 03 Bratislava, 31340954
Servis autoklávu 259,20 14.12.2015   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
1087/2015 World Courier Slovak republic s.r.o.
Dvojkrížna 49
921 06 Bratislava, 35885505
Kuriérska služba 689,64 14.12.2015   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
1088/2015 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 77,30 14.12.2015 3.12.2013 Mgr. Juraj Lovásik
ZHHSRpEČ
1089/2015 Bali
Saratovská 7
841 02 Bratislava, 17529069
Spotrebný materiál 861,85 15.12.2015   prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
1090/2015 V.G.Cars s.r.o.
Račianska 2964/155
831 54 Bratislava, 46221310
Oprava BA 337 XS 792,19 21.12.2015 20.1.2015 prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
1091/2015 V.G.Cars s.r.o.
Račianska 2964/155
831 54 Bratislava, 46221310
Výmena čelného skla BA 165 GT 300,00 21.12.2015 20.1.2015 prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH
HH SR a VSÚ
1092/2015 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 50,40 21.12.2015 3.12.2013 Mgr. Juraj Lovásik
ZHHSRpEČ
1093/2015 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 36,20 29.12.2015 3.12.2013 Mgr. Juraj Lovásik
ZHHSRpEČ