Objednávky stravovacieho zariadenia december 2015 Tlačiť E-mail
Objednávky
Identifikačný údaj objednávky Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH   ( € ) Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia zmluvy Objednávku podpísal/a
599/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 1.12.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
600/2015/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 11,03 1.12.2015 13.3.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
601/2015/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 267,01 1.12.2015 17.1.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
602/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 7,50 2.12.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
603/2015/sz Mik, s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 34099514 Mäso a mäsové výrobky 99,61 2.12.2015 1.9.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
604/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 3.12.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
605/2015/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 29,59 3.12.2015 13.3.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
606/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 4.12.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
607/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 7.12.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
608/2015/sz Mik, s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 34099514 Mäso a mäsové výrobky 81,84 7.12.2015 1.9.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
609/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 7,50 8.12.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
610/2015/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 18,22 8.12.2015 13.3.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
611/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 9.12.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
612/2015/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 9,11 9.12.2015 13.3.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
613/2015/sz Mik, s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 34099514 Mäso a mäsové výrobky 110,80 9.12.2015 1.9.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
614/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 10.12.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
615/2015/sz Mik, s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 34099514 Mäso a mäsové výrobky 129,60 10.12.2015 1.9.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
616/2015/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 52,66 10.12.2015 13.3.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
617/2015/sz Kon-Rad spol. s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 152,16 10.12.2015 4.2.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
618/2015/szz Kon-Rad spol. s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 46,22 10.12.2015 4.2.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
619/2015/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 211,78 10.12.2015 17.1.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
620/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 11.12.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
621/2015/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 14,95 11.12.2015 13.3.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
622/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 6,50 14.12.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
623/2015/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 31,51 14.12.2015 13.3.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
624/2015/sz Mik, s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 34099514 Mäso a mäsové výrobky 66,60 14.12.2015 1.9.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
625/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 15.12.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
626/2015/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 14,10 15.12.2015 13.3.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
627/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 16.12.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
628/2015/sz Mik, s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 34099514 Mäso a mäsové výrobky 97,49 16.12.2015 1.9.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
629/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 17.12.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
630/2015/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 7,48 17.12.2015 13.3.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
631/2015/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 7,48 17.12.2015 13.3.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
632/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 18.12.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
633/2015/sz Kon-Rad spol. s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 38,39 18.12.2015 4.2.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
634/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 21.12.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
635/2015/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 3,96 21.12.2015 13.3.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
636/2015/sz Mik, s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 34099514 Mäso a mäsové výrobky 77,09 21.12.2015 1.9.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
637/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 3,00 22.12.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
638/2015/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 19,52 22.12.2015 13.3.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
639/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 23.12.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
640/2015/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 7,57 23.12.2015 13.3.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia