Objednávky stravovacieho zariadenia november 2015 Tlačiť E-mail
Objednávky
Identifikačný údaj objednávky Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH   ( € ) Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia zmluvy Objednávku podpísal/a
543/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 2.11.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
544/2015/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 26,76 2.11.2015 13.3.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
545/2015/sz Mik, s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 34099514 Mäso a mäsové výrobky 101,24 2.11.2015 1.9.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
546/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 3.11.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
547/2015/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 14,04 3.11.2015 13.3.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
548/2015/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 124,39 3.11.2015 17.1.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
549/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 4.11.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
550/2015/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 11,22 4.11.2015 13.3.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
551/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 5.11.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
552/2015/sz Mik, s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 34099514 Mäso a mäsové výrobky 206,92 5.11.2015 1.9.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
553/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 6.11.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
554/2015/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 14,00 6.11.2015 13.3.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
555/2015/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 18,74 9.11.2015 13.3.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
556/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 9.11.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
557/2015/sz Mik, s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 34099514 Mäso a mäsové výrobky 75,10 9.11.2015 1.9.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
558/2015/sz Kon-Rad spol. s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 188,20 9.11.2015 4.2.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
559/2015/sz Kon-Rad spol. s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 44,50 9.11.2015 4.2.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
560/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 10.11.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
561/2015/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 91,79 10.11.2015 13.3.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
562/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 11.11.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
563/2015/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 63,62 11.11.2015 13.3.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
564/2015/sz Mik, s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 34099514 Mäso a mäsové výrobky 56,26 11.11.2015 1.9.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
565/2015/sz Kon-Rad spol. s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 7,20 11.11.2015 4.2.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
566/2015/sz Kon-Rad spol. s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 34,80 11.11.2015 4.2.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
567/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 12.11.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
568/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 13.11.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
569/2015/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 15,84 16.11.2015 13.3.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
570/2015/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 85,61 16.11.2015 17.1.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
571/2015/sz Mik, s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 34099514 Mäso a mäsové výrobky 52,81 16.11.2015 1.9.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
572/2015/sz nepridelené         Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
573/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 18.11.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
574/2015/sz Kon-Rad spol. s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 622,16 18.11.2015 4.2.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
575/2015/sz Kon-Rad spol. s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 17,62 18.11.2015 4.2.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
576/2015/sz Mik, s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 34099514 Mäso a mäsové výrobky 127,79 18.11.2015 1.9.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
577/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 19.11.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
578/2015/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 33,53 19.11.2015 13.3.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
579/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 20.11.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
580/2015/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 20,74 20.11.2015 13.3.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
581/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 23.11.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
582/2015/sz Mik, s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 34099514 Mäso a mäsové výrobky 112,93 23.11.2015 1.9.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
583/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 24.11.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
584/2015/sz Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina, 31563490 Mrazený tovar 209,39 24.11.2015 17.1.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
585/2015/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 6,00 24.11.2015 13.3.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
586/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 6,00 25.11.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
587/2015/sz Kon-Rad spol. s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 71,44 25.11.2015 4.2.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
588/2015/sz Kon-Rad spol. s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 10,08 25.11.2015 4.2.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
589/2015/sz Kon-Rad spol. s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 17,21 25.11.2015 4.2.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
590/2015/sz Mik, s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 34099514 Mäso a mäsové výrobky 217,45 25.11.2015 1.9.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
591/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 9,90 26.11.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
592/2015/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 47,59 26.11.2015 13.3.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
593/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 27.11.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
594/2015/sz Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Chlieb a pekárenské výrobky 4,50 30.11.2015 19.12.2013 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
595/2015/sz Zeleninári, s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava, 46557890 Zemiaky a zelenina 35,30 30.11.2015 13.3.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
596/2015/sz Kon-Rad spol. s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 97,51 30.11.2015 4.2.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
597/2015/sz Kon-Rad spol. s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 00684104 Potravinársky tovar 317,03 30.11.2015 4.2.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
598/2015/sz Mik, s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 34099514 Mäso a mäsové výrobky 88,94 30.11.2015 1.9.2014 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia