Kto je prítomný

Máme online 443 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3558
Počet zobrazení obsahu : 20525593
Nebezpečné kozmetické výrobky 22.1.2016 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Štvrtok, 28. január 2016 14:11

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických  výrobkov a farieb na tetovanie v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Estónsku a v Dánsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:


1. hlásenie č. 32/16

názov: Infinitely Loving Body Lotion Chinese Jasmine – telový lotion

značka: SPIRITUAL

výrobná dávka/typ: SR 12072 / CHP8633, No: 86330, sarža: No 0919814,

                                   EAN: 079245863305

krajina pôvodu: USA

výrobca: Orly International Inc., 7710 Haskell Avenue Los Angeles, 91406 California, United States

popis: 228 ml, fľaša s kartónovým obalom fialovej farby, viď obrázky

32_foto1 32_foto2

Vo výrobku bola zistená prekročená maximálna povolená koncentrácia konzervačnej látky (Methylisothiazolinone), čo je v rozpore s prílohu č. 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 57) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.2. hlásenie č. 34/16

názov: Tribal Black – čierna farba na tetovanie

značka: Starbrite

výrobná dávka/typ: 03, lot TBL 1177-5

krajina pôvodu: USA

výrobca: neznámy

popis: plastová fľaška, viď obrázok

34_foto1

Výrobok obsahuje polycyklický aromatický uhľovodík – benzo(a)pyrene (0,5 mg. kg-1).3. hlásenie č. 35/16

názov: Gold label tatoo ink  - Mario Light Green – zelená  farba na tetovanie

značka: Intenze / Mario Barth

výrobná dávka/typ: Mario Light Green, Y53W57G4IMX40, lot SS70

krajina pôvodu: USA

výrobca: neznámy

popis: plastová fľaška, viď obrázok

35_foto1

Výrobok obsahuje aromatický amín – o-anisidine (40 mg.kg-1 ).4. hlásenie č. 36/16

názov: farby na tetovanie – Lime Green, Lemon Yellow, Golden Yellow, Golden Rod,   Persian Red, Cherry Bomb, Cherry Bomb Mario Gold

značka: Intenze

výrobné dávky/typy: Lime Green, Y73W121G84IMX40, lot SS201

                                   Lemon Yellow, W102Y68G78IMX40, lot SS163

                                   Golden Yellow, W121Y74, lot SS204

                                   Golden Rod, Y67O60IMX40, lot SS145

                                   Persian Red, W105RD58Y68O61B74, lot SS171

Cherry bomb, M63O61W103RD58IMX40, lot SS163

                                   Cherry Bomb Mario Gold, M63O59W100RD58IMX40, lot SS145

krajina pôvodu: USA

výrobca: neznámy

popis: plastové fľašky, viď obrázky

36_foto1 36_foto2

36_foto3 36_foto4

36_foto5 36_foto6

36_foto7

Výrobky obsahujú aromatické amíny (o-anosidine a aniline) a bárium (54000 ppm).Vyššie uvedené farby na tetovanie nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).
 

S pozdravom

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky