Informácia z výkonu mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na kontrolu ubytovacích zariadení, v ktorých SOI zistila porušenie legislatívnych predpisov na ochranu verejného zdravia Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015
Pondelok, 04. január 2016 09:12

Informácia z výkonu mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na kontrolu ubytovacích zariadení, v ktorých SOI zistila porušenie legislatívnych predpisov na ochranu verejného zdravia (pdf)