Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v zariadeniach spoločného stravovania na pracoviskách Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015
Piatok, 20. november 2015 08:12

Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v zariadeniach spoločného stravovania na pracoviskách (pdf)IMG_7928u

IMG_7931u

IMG_7943u

IMG_7948u