Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v zariadeniach spoločného stravovania v blízkosti stredísk významných z hľadiska letnej turistickej sezóny v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015
Utorok, 27. október 2015 11:15

Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v zariadeniach spoločného stravovania v blízkosti stredísk významných z hľadiska letnej turistickej sezóny v Slovenskej republike (pdf)


obrazok1

obrazok2

obrazok3